Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tuần

2023
Tháng 6
Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1 01
72031
02
27567
03
64857
04
90869
05
80183
2 06
87661
07
12317
08
56095
09
60325
10
78736
11
98076
12
54105
3 13
84396
14
16880
15
06926
16
61034
17
51468
18
91322
19
14478
4 20
05966
21
55200
22
39397
23
13182
24
...
25
...
26
...
5 27
...
28
...
29
...
30
...

Thống Kê Giải Đặc Biệt Là Gì?

Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê dãy số ở giải đặc biệt theo từng ngày. Thường được quan tâm ở 2 số cuối giải đặc biệt.

Thống kê giải đặc biệt được quan tâm nhiều nhất:

  1. Thống kê giải đặc biệt theo tuần
  2. Thống kê giải đặc biệt theo tháng
  3. Thống kê giải đặc biệt theo tổng