Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tuần

2023
Tháng 6
Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1 01
20136
02
93127
03
65761
04
55858
05
13484
2 06
91484
07
10949
08
98526
09
34562
10
94670
11
08391
12
98375
3 13
19412
14
85800
15
33859
16
54869
17
95110
18
98371
19
38429
4 20
49071
21
17948
22
14670
23
57999
24
20952
25
08816
26
11873
5 27
84757
28
11913
29
03141
30
...

Thống Kê Giải Đặc Biệt Là Gì?

Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê dãy số ở giải đặc biệt theo từng ngày. Thường được quan tâm ở 2 số cuối giải đặc biệt.

Thống kê giải đặc biệt được quan tâm nhiều nhất:

  1. Thống kê giải đặc biệt theo tuần
  2. Thống kê giải đặc biệt theo tháng
  3. Thống kê giải đặc biệt theo tổng