Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tuần

2023
Tháng 6
Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1 01
12301
02
87485
03
01716
2 04
87694
05
47521
06
...
07
...
08
...
09
...
10
...
3 11
...
12
...
13
...
14
...
15
...
16
...
17
...
4 18
...
19
...
20
...
21
...
22
...
23
...
24
...
5 25
...
26
...
27
...
28
...
29
...
30
...

Thống Kê Giải Đặc Biệt Là Gì?

Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê dãy số ở giải đặc biệt theo từng ngày. Thường được quan tâm ở 2 số cuối giải đặc biệt.

Thống kê giải đặc biệt được quan tâm nhiều nhất:

  1. Thống kê giải đặc biệt theo tuần
  2. Thống kê giải đặc biệt theo tháng
  3. Thống kê giải đặc biệt theo tổng