XSMB Thứ 4 – Xổ số miền Bắc thứ 4

G.ĐB 03141
G.1 42683
G.2 3341077553
G.3 404592734245945678890555003883
G.4 5665306532332570
G.5 893834802573513924881808
G.6 378618017
G.7 05904287


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,5
1 0,8,7
2
3 3,8,9
4 1,2,5,2
5 3,9,0
6 5,5
7 0,3,8
8 3,9,3,0,8,7
9
G.ĐB 14670
G.1 55598
G.2 4832678511
G.3 517023636208564495723036171728
G.4 8348009839008870
G.5 640874734056405081228486
G.6 295832718
G.7 53061452


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,0,8,6
1 1,8,4
2 6,8,2
3 2
4 8
5 6,0,3,2
6 2,4,1
7 0,2,0,3
8 6
9 8,8,5
G.ĐB 33859
G.1 98585
G.2 1503042515
G.3 420989187150318018558397119248
G.4 4323294791832296
G.5 369625542052147956435271
G.6 174207624
G.7 56623272


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7
1 5,8
2 3,4
3 0,2
4 8,7,3
5 9,5,4,2,6
6 2
7 1,1,9,1,4,2
8 5,3
9 8,6,6
G.ĐB 98526
G.1 98288
G.2 9839109260
G.3 718697784071704544102692761167
G.4 9313435275791270
G.5 132968200124242353892356
G.6 071033989
G.7 93821595


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4
1 0,3,5
2 6,7,9,0,4,3
3 3
4
5 2,6
6 0,9,7
7 9,0,1
8 8,9,9,2
9 1,3,5
G.ĐB 20136
G.1 25965
G.2 0174360565
G.3 963910789949997261942387705086
G.4 5020604926392265
G.5 685352242100143005890661
G.6 398055005
G.7 48163543


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,5
1 6
2 0,4
3 6,9,0,5
4 3,9,8,3
5 3,5
6 5,5,5,1
7 7
8 6,9
9 1,9,7,4,8
G.ĐB 61380
G.1 92842
G.2 8634706283
G.3 715206644666318538498675245942
G.4 1379854941749293
G.5 161606524193355411326619
G.6 685553936
G.7 62737149


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 8,6,9
2
3 2,6
4 2,7,6,9,2,9,9
5 2,2,4,3
6 2
7 9,4,3,1
8 0,3,5
9 3,3
G.ĐB 28600
G.1 18127
G.2 3490928078
G.3 303172860841328250523544485291
G.4 8974762208737804
G.5 204960008948189891779935
G.6 088749372
G.7 56394229


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,9,8,4,0
1 7
2 7,8,2,9
3 5,9
4 4,9,8,9,2
5 2,6
6
7 8,4,3,7,2
8 8
9 1,8
G.ĐB 49140
G.1 34659
G.2 5552910478
G.3 303371374964088196739779399511
G.4 0865562053827544
G.5 159651378019256538012606
G.6 138522101
G.7 77601989


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,6,1
1 1,9,9
2 9,0,2
3 7,7,8
4 0,9,4
5 9
6 5,5,0
7 8,3,7
8 8,2,9
9 3,6
G.ĐB 53139
G.1 52986
G.2 4189388329
G.3 584654633110707321006738236166
G.4 5828416478520816
G.5 289274385364927794941229
G.6 973436080
G.7 27864911


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7,0
1 6,1
2 9,8,9,7
3 9,1,8,6
4 9
5 2
6 5,6,4,4
7 7,3
8 6,2,0,6
9 3,2,4
G.ĐB 93447
G.1 71106
G.2 6770500384
G.3 676732261118030358856271086306
G.4 7621122196715497
G.5 260882343524054163236518
G.6 043466205
G.7 56282274


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6,5,6,8,5
1 1,0,8
2 1,1,4,3,8,2
3 0,4
4 7,1,3
5 6
6 6
7 3,1,4
8 4,5
9 7
G.ĐB 40303
G.1 10239
G.2 5421050718
G.3 438075823334307287348011571208
G.4 5730381367675531
G.5 063403642201371150860814
G.6 393729536
G.7 22239175


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,7,7,8,1
1 0,8,5,3,1,4
2 9,2,3
3 9,3,4,0,1,4,6
4
5
6 7,4
7 5
8 6
9 3,1
G.ĐB 56650
G.1 37406
G.2 5051525911
G.3 412348946216592534721869736227
G.4 3240679002623750
G.5 367692667549978117043680
G.6 405446442
G.7 49455921


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6,4,5
1 5,1
2 7,1
3 4
4 0,9,6,2,9,5
5 0,0,9
6 2,2,6
7 2,6
8 1,0
9 2,7,0
G.ĐB 15269
G.1 98469
G.2 5895981886
G.3 329257851782116725742954687724
G.4 1861312448760278
G.5 830587819304592482934248
G.6 989746484
G.7 95320130


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 5,4,1
1 7,6
2 5,4,4,4
3 2,0
4 6,8,6
5 9
6 9,9,1
7 4,6,8
8 6,1,9,4
9 3,5
G.ĐB 76551
G.1 15711
G.2 1242867802
G.3 349397248406815671710398208356
G.4 7737062442416756
G.5 820313525226307140971274
G.6 709496393
G.7 00276872


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,3,9,0
1 1,5
2 8,4,6,7
3 9,7
4 1
5 1,6,6,2
6 8
7 1,1,4,2
8 4,2
9 7,6,3
G.ĐB 63734
G.1 45494
G.2 7430057480
G.3 572505136951721604490033155553
G.4 7387826269729100
G.5 356394182317895767249771
G.6 171830879
G.7 37581468


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,0
1 8,7,4
2 1,4
3 4,1,0,7
4 9
5 0,3,7,8
6 9,2,3,8
7 2,1,1,9
8 0,7
9 4
G.ĐB 82019
G.1 43465
G.2 9143712598
G.3 830590017830317201793884016159
G.4 3508831235018338
G.5 355549519028087394680574
G.6 672517797
G.7 53923948


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,1
1 9,7,2,7
2 8
3 7,8,9
4 0,8
5 9,9,5,1,3
6 5,8
7 8,9,3,4,2
8
9 8,7,2
G.ĐB 59261
G.1 27636
G.2 0364795243
G.3 631844623675761989936235629159
G.4 5510438972193557
G.5 713072008613731655087113
G.6 708870846
G.7 79918474


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,8,8
1 0,9,3,6,3
2
3 6,6,0
4 7,3,6
5 6,9,7
6 1,1
7 0,9,4
8 4,9,4
9 3,1
G.ĐB 88137
G.1 71298
G.2 5808600408
G.3 824802891877455054028800543510
G.4 3480449997057519
G.5 324390127570649062526705
G.6 480346518
G.7 59809408


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,2,5,5,5,8
1 8,0,9,2,8
2
3 7
4 3,6
5 5,2,9
6
7
8 6,0,0,0,0
9 8,9,0,4
G.ĐB 87929
G.1 75634
G.2 9719260780
G.3 918377343289201035001798938853
G.4 6924220896948150
G.5 245522193159516336561122
G.6 017021657
G.7 64600894


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,0,8,8
1 9,7
2 9,4,2,1
3 4,7,2
4
5 3,0,5,9,6,7
6 3,4,0
7
8 0,9
9 2,4,4
G.ĐB 15339
G.1 01484
G.2 5624307018
G.3 554938965936430091616500578245
G.4 9215950276669785
G.5 284846757953919071160560
G.6 268322801
G.7 03629856


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 5,2,1,3
1 8,5,6
2 2
3 9,0
4 3,5,8
5 9,3,6
6 1,6,0,8,2
7 5
8 4,5
9 3,0,8
G.ĐB 67115
G.1 67785
G.2 2706404716
G.3 668042332482424043570986414186
G.4 1010526140232965
G.5 067389973795573251475944
G.6 195764471
G.7 61551269


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4
1 5,6,0,2
2 4,4,3
3 2
4 7,4
5 7,5
6 4,4,1,5,4,1,9
7 3,1
8 5,6
9 7,5,5
G.ĐB 29397
G.1 03549
G.2 5820374554
G.3 815404894378444490056357324035
G.4 3287080838989832
G.5 302904365367762518620973
G.6 288449991
G.7 47180801


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,5,8,8,1
1 8
2 9,5
3 5,2,6
4 9,0,3,4,9,7
5 4
6 7,2
7 3,3
8 7,8
9 7,8,1
G.ĐB 97495
G.1 12576
G.2 1202052689
G.3 322837489380249636471873204894
G.4 6498908916966318
G.5 590695053506466881829603
G.6 948415030
G.7 65204761


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6,5,6,3
1 8,5
2 0,0
3 2,0
4 9,7,8,7
5
6 8,5,1
7 6
8 9,3,9,2
9 5,3,4,8,6
G.ĐB 58534
G.1 47248
G.2 3137824891
G.3 662243244709625201904595579430
G.4 7401489021214604
G.5 291379496502561197755422
G.6 695283059
G.7 28065726


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,4,2,6
1 3,1
2 4,5,1,2,8,6
3 4,0
4 8,7,9
5 5,9,7
6
7 8,5
8 3
9 1,0,0,5
G.ĐB 57854
G.1 34686
G.2 2775268091
G.3 152660400547339365415903727890
G.4 5866432086366531
G.5 754842377577160830003811
G.6 854832350
G.7 07484906


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 5,8,0,7,6
1 1
2
3 9,7,6,1,7,2
4 1,8,8,9
5 4,2,4,0
6 6,6
7 7
8 6
9 1,0
G.ĐB 40357
G.1 11456
G.2 4422310852
G.3 463583403466918959492579545788
G.4 9566604607163577
G.5 076332226881222691820024
G.6 014056738
G.7 17726982


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 8,6,4,7
2 3,2,6,4
3 4,8
4 9,6
5 7,6,2,8,6
6 6,3,9
7 7,2
8 8,1,2,2
9 5
G.ĐB 88961
G.1 40956
G.2 3194449287
G.3 194240561278426302963876387816
G.4 9466867841842567
G.5 731332601908177975084262
G.6 169307843
G.7 87022291


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,8,7,2
1 2,6,3
2 4,6,2
3
4 4,3
5 6
6 1,3,6,7,0,2,9
7 8,9
8 7,4,7
9 6,1
G.ĐB 19966
G.1 59476
G.2 6534558041
G.3 203049569417344722163269667352
G.4 1785147430622264
G.5 545440679087210191179472
G.6 073840164
G.7 80879563


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4,1
1 6,7
2
3
4 5,1,4,0
5 2,4
6 6,2,4,7,4,3
7 6,4,2,3
8 5,7,0,7
9 4,6,5
G.ĐB 67949
G.1 88636
G.2 8675464824
G.3 055418970053672756533919312213
G.4 8776340046125452
G.5 983943303544684116181628
G.6 979049813
G.7 26423828


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,0
1 3,2,8,3
2 4,8,6,8
3 6,9,0,8
4 9,1,4,1,9,2
5 4,3,2
6
7 2,6,9
8
9 3
G.ĐB 97996
G.1 66184
G.2 8157919025
G.3 252678200234364807460985002979
G.4 5509245135350484
G.5 915618590249692779022659
G.6 556891491
G.7 05431984


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,9,2,5
1 9
2 5,7
3 5
4 6,9,3
5 0,1,6,9,9,6
6 7,4
7 9,9
8 4,4,4
9 6,1,1

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
  • Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng SL giải thưởng Số lần quay Tiền thưởng
cho 1 vé trúng
Đặc biệt 8 giải (mùng 01 ÂL)
6 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
500.000.000
Phụ ĐB 12 giải (mùng 01 ÂL)
9 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
25.000.000
G.Nhất 15 giải Quay 5 số 10.000.000
G.Nhì 30 giải Quay 5 số 5.000.000
G.Ba 90 giải Quay 5 số 1.000.000
G.Tư 600 giải Quay 4 số 400.000
G.Năm 900 giải Quay 4 số 200.000
G.Sáu 4.500 giải Quay 3 số 100.000
G.Bảy 60.000 giải Quay 2 số 40.000
G.KK 15.000 giải Quay 5 số 40.000

Trong đó:

+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn – nghìn – trăm – chục – đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.

+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục – đơn vị)

*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải