XSMB Thứ 4 – Xổ số miền Bắc thứ 4

G.ĐB 90289
G.1 19874
G.2 2478950177
G.3 841608425066154143060334185969
G.4 3241982991036240
G.5 567476710218330051336434
G.6 317228892
G.7 47409027


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6,3,0
1 8,7
2 9,8,7
3 3,4
4 1,1,0,7,0
5 0,4
6 0,9
7 4,7,4,1
8 9,9
9 2,0
G.ĐB 14138
G.1 62724
G.2 5415796213
G.3 143628977055669505440446248939
G.4 4062507966087155
G.5 740212364922442121789253
G.6 552247722
G.7 12457597


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,2
1 3,2
2 4,2,1,2
3 8,9,6
4 4,7,5
5 7,5,3,2
6 2,9,2,2
7 0,9,8,5
8
9 7
G.ĐB 67364
G.1 05538
G.2 4330950971
G.3 425398131158310751392740683349
G.4 1179206744730517
G.5 359508817332819632092509
G.6 732624838
G.7 93941522


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9,6,9,9
1 1,0,7,5
2 4,2
3 8,9,9,2,2,8
4 9
5
6 4,7
7 1,9,3
8 1
9 5,6,3,4
G.ĐB 20645
G.1 21356
G.2 1021133955
G.3 572144799759028910758188634229
G.4 7518687915867174
G.5 480210076479765984167869
G.6 187087674
G.7 84381825


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,7
1 1,4,8,6,8
2 8,9,5
3 8
4 5
5 6,5,9
6 9
7 5,9,4,9,4
8 6,6,7,7,4
9 7
G.ĐB 35144
G.1 48573
G.2 2140425165
G.3 283750942517538215955695436845
G.4 2361775024142861
G.5 830570817715246307293143
G.6 271623926
G.7 87235437


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4,5
1 4,5
2 5,9,3,6,3
3 8,7
4 4,5,3
5 4,0,4
6 5,1,1,3
7 3,5,1
8 1,7
9 5
G.ĐB 91753
G.1 54579
G.2 9098468978
G.3 896637941727577204910013475715
G.4 7980792881661878
G.5 796591547803527993503131
G.6 472053360
G.7 43746049


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3
1 7,5
2 8
3 4,1
4 3,9
5 3,4,0,3
6 3,6,5,0,0
7 9,8,7,8,9,2,4
8 4,0
9 1
G.ĐB 32939
G.1 48545
G.2 2064862946
G.3 625986191093128189439621341342
G.4 5481871639490656
G.5 584191923950670916259048
G.6 974010130
G.7 25457796


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9
1 0,3,6,0
2 8,5,5
3 9,0
4 5,8,6,3,2,9,1,8,5
5 6,0
6
7 4,7
8 1
9 8,2,6
G.ĐB 77645
G.1 06477
G.2 8430538394
G.3 712029304990021219788778804853
G.4 0790025628613114
G.5 755270337276112975954489
G.6 652476788
G.7 67963717


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 5,2
1 4,7
2 1,9
3 3,7
4 5,9
5 3,6,2,2
6 1,7
7 7,8,6,6
8 8,9,8
9 4,0,5,6
G.ĐB 99937
G.1 73548
G.2 4018724052
G.3 450496951300318998643793467528
G.4 9969474931317918
G.5 598336884919734088361898
G.6 661051291
G.7 08647291


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8
1 3,8,8,9
2 8
3 7,4,1,6
4 8,9,9,0
5 2,1
6 4,9,1,4
7 2
8 7,3,8
9 8,1,1
G.ĐB 17670
G.1 67840
G.2 8797605804
G.3 150378734144090355401160111274
G.4 6083060366743990
G.5 463718742362289413262503
G.6 951967787
G.7 53221554


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4,1,3,3
1 5
2 6,2
3 7,7
4 0,1,0
5 1,3,4
6 2,7
7 0,6,4,4,4
8 3,7
9 0,0,4
G.ĐB 67384
G.1 41504
G.2 8404371031
G.3 234909537773674517118816269864
G.4 9296100522785705
G.5 204376629506366910733804
G.6 638152189
G.7 62189953


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4,5,5,6,4
1 1,8
2
3 1,8
4 3,3
5 2,3
6 2,4,2,9,2
7 7,4,8,3
8 4,9
9 0,6,9
G.ĐB 47666
G.1 58427
G.2 6493125644
G.3 035760809993000052373295182863
G.4 3767545019976766
G.5 133603867369174048408051
G.6 296125966
G.7 68538227


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1
2 7,5,7
3 1,7,6
4 4,0,0
5 1,0,1,3
6 6,3,7,6,9,6,8
7 6
8 6,2
9 9,7,6
G.ĐB 61661
G.1 38229
G.2 6230785674
G.3 785959375652006586162720251549
G.4 5803552028368290
G.5 330961257243408923388508
G.6 524731081
G.7 57221169


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7,6,2,3,9,8
1 6,1
2 9,0,5,4,2
3 6,8,1
4 9,3
5 6,7
6 1,9
7 4
8 9,1
9 5,0
G.ĐB 76553
G.1 07527
G.2 2593728719
G.3 686948548443187370805254351209
G.4 4630689185152367
G.5 421767524070445131266144
G.6 716933076
G.7 03351150


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9,3
1 9,5,7,6,1
2 7,6
3 7,0,3,5
4 3,4
5 3,2,1,0
6 7
7 0,6
8 4,7,0
9 4,1
G.ĐB 73732
G.1 50059
G.2 1980773809
G.3 669643325407140588673973718690
G.4 2491365548824833
G.5 271426791364441848014632
G.6 105627143
G.7 95848353


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7,9,1,5
1 4,8
2 7
3 2,7,3,2
4 0,3
5 9,4,5,3
6 4,7,4
7 9
8 2,4,3
9 0,1,5
G.ĐB 62495
G.1 61083
G.2 8882525631
G.3 812444193665835181197876230466
G.4 7275393479693310
G.5 119821326734734201723018
G.6 920945848
G.7 61148525


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 9,0,8,4
2 5,0,5
3 1,6,5,4,2,4
4 4,2,5,8
5
6 2,6,9,1
7 5,2
8 3,5
9 5,8
G.ĐB 74817
G.1 34291
G.2 0412407840
G.3 593242111902648379699203272336
G.4 8327684020905817
G.5 642149481917771026185345
G.6 666798342
G.7 45286344


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 7,9,7,7,0,8
2 4,4,7,1,8
3 2,6
4 0,8,0,8,5,2,5,4
5
6 9,6,3
7
8
9 1,0,8
G.ĐB 64978
G.1 46676
G.2 2618787330
G.3 270231249901735363552719568410
G.4 9210397769905236
G.5 304138637189404767795495
G.6 419782193
G.7 13219050


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 0,0,9,3
2 3,1
3 0,5,6
4 1,7
5 5,0
6 3
7 8,6,7,9
8 7,9,2
9 9,5,0,5,3,0
G.ĐB 91706
G.1 82736
G.2 4391421410
G.3 621002884154653020030005946346
G.4 3044794231152346
G.5 209264753946368534521207
G.6 346956814
G.7 55837644


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6,0,3,7
1 4,0,5,4
2
3 6
4 1,6,4,2,6,6,6,4
5 3,9,2,6,5
6
7 5,6
8 5,3
9 2
G.ĐB 93178
G.1 49592
G.2 6411945960
G.3 321376882728080321895824414627
G.4 7688410024894062
G.5 001120615417164534085727
G.6 258412013
G.7 08116134


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,8,8
1 9,1,7,2,3,1
2 7,7,7
3 7,4
4 4,5
5 8
6 0,2,1,1
7 8
8 0,9,8,9
9 2
G.ĐB 03141
G.1 42683
G.2 3341077553
G.3 404592734245945678890555003883
G.4 5665306532332570
G.5 893834802573513924881808
G.6 378618017
G.7 05904287


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,5
1 0,8,7
2
3 3,8,9
4 1,2,5,2
5 3,9,0
6 5,5
7 0,3,8
8 3,9,3,0,8,7
9
G.ĐB 14670
G.1 55598
G.2 4832678511
G.3 517023636208564495723036171728
G.4 8348009839008870
G.5 640874734056405081228486
G.6 295832718
G.7 53061452


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,0,8,6
1 1,8,4
2 6,8,2
3 2
4 8
5 6,0,3,2
6 2,4,1
7 0,2,0,3
8 6
9 8,8,5
G.ĐB 33859
G.1 98585
G.2 1503042515
G.3 420989187150318018558397119248
G.4 4323294791832296
G.5 369625542052147956435271
G.6 174207624
G.7 56623272


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7
1 5,8
2 3,4
3 0,2
4 8,7,3
5 9,5,4,2,6
6 2
7 1,1,9,1,4,2
8 5,3
9 8,6,6
G.ĐB 98526
G.1 98288
G.2 9839109260
G.3 718697784071704544102692761167
G.4 9313435275791270
G.5 132968200124242353892356
G.6 071033989
G.7 93821595


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4
1 0,3,5
2 6,7,9,0,4,3
3 3
4
5 2,6
6 0,9,7
7 9,0,1
8 8,9,9,2
9 1,3,5
G.ĐB 20136
G.1 25965
G.2 0174360565
G.3 963910789949997261942387705086
G.4 5020604926392265
G.5 685352242100143005890661
G.6 398055005
G.7 48163543


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,5
1 6
2 0,4
3 6,9,0,5
4 3,9,8,3
5 3,5
6 5,5,5,1
7 7
8 6,9
9 1,9,7,4,8
G.ĐB 61380
G.1 92842
G.2 8634706283
G.3 715206644666318538498675245942
G.4 1379854941749293
G.5 161606524193355411326619
G.6 685553936
G.7 62737149


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 8,6,9
2
3 2,6
4 2,7,6,9,2,9,9
5 2,2,4,3
6 2
7 9,4,3,1
8 0,3,5
9 3,3
G.ĐB 28600
G.1 18127
G.2 3490928078
G.3 303172860841328250523544485291
G.4 8974762208737804
G.5 204960008948189891779935
G.6 088749372
G.7 56394229


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,9,8,4,0
1 7
2 7,8,2,9
3 5,9
4 4,9,8,9,2
5 2,6
6
7 8,4,3,7,2
8 8
9 1,8
G.ĐB 49140
G.1 34659
G.2 5552910478
G.3 303371374964088196739779399511
G.4 0865562053827544
G.5 159651378019256538012606
G.6 138522101
G.7 77601989


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,6,1
1 1,9,9
2 9,0,2
3 7,7,8
4 0,9,4
5 9
6 5,5,0
7 8,3,7
8 8,2,9
9 3,6
G.ĐB 53139
G.1 52986
G.2 4189388329
G.3 584654633110707321006738236166
G.4 5828416478520816
G.5 289274385364927794941229
G.6 973436080
G.7 27864911


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7,0
1 6,1
2 9,8,9,7
3 9,1,8,6
4 9
5 2
6 5,6,4,4
7 7,3
8 6,2,0,6
9 3,2,4
G.ĐB 93447
G.1 71106
G.2 6770500384
G.3 676732261118030358856271086306
G.4 7621122196715497
G.5 260882343524054163236518
G.6 043466205
G.7 56282274


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6,5,6,8,5
1 1,0,8
2 1,1,4,3,8,2
3 0,4
4 7,1,3
5 6
6 6
7 3,1,4
8 4,5
9 7

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
  • Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng SL giải thưởng Số lần quay Tiền thưởng
cho 1 vé trúng
Đặc biệt 8 giải (mùng 01 ÂL)
6 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
500.000.000
Phụ ĐB 12 giải (mùng 01 ÂL)
9 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
25.000.000
G.Nhất 15 giải Quay 5 số 10.000.000
G.Nhì 30 giải Quay 5 số 5.000.000
G.Ba 90 giải Quay 5 số 1.000.000
G.Tư 600 giải Quay 4 số 400.000
G.Năm 900 giải Quay 4 số 200.000
G.Sáu 4.500 giải Quay 3 số 100.000
G.Bảy 60.000 giải Quay 2 số 40.000
G.KK 15.000 giải Quay 5 số 40.000

Trong đó:

+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn – nghìn – trăm – chục – đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.

+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục – đơn vị)

*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải