G.ĐB 54959
G.1 56122
G.2 0887394181
G.3 338150263337770248887438361601
G.4 3300408513479923
G.5 898514171636506237911252
G.6 825287821
G.7 64241876


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,1
1 5,7,8
2 1,2,3,4,5
3 3,6
4 7
5 2,9
6 2,4
7 0,3,6
8 1,3,5,5,7,8
9 1
G.ĐB 81994
G.1 86474
G.2 4879391360
G.3 698849842596213612432042208699
G.4 0997176327410603
G.5 552611708547676385764500
G.6 016405227
G.7 32811641


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,3,5
1 3,6,6
2 2,5,6,7
3 2
4 1,1,3,7
5
6 3,3
7 0,4,6
8 1,4
9 3,4,7,9
G.ĐB 38889
G.1 19639
G.2 7482923935
G.3 483571406378216787153330396381
G.4 1394179022462891
G.5 336674070738283214194853
G.6 616970897
G.7 01036353


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,3,3,7
1 5,6,6,9
2 9
3 2,5,8,9
4 6
5 3,3,7
6 3,3,6
7
8 1,9
9 0,1,4,7
G.ĐB 04232
G.1 26980
G.2 2953233792
G.3 672800456583061213277927683284
G.4 0923512397106813
G.5 581057030266671232045681
G.6 111422211
G.7 63837924


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,4
1 0,1,1,2,3
2 2,3,3,4,7
3 2,2
4
5
6 1,3,5,6
7 6,9
8 1,3,4
9 2
G.ĐB 37567
G.1 66937
G.2 2500258693
G.3 036713846676277955895456150911
G.4 5029125645494432
G.5 449392411095917949242507
G.6 657014523
G.7 55427889


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,7
1 1,4
2 3,4,9
3 2,7
4 1,2,9
5 5,6,7
6 1,6,7
7 1,7,8,9
8 9,9
9 3,3,5
G.ĐB 86255
G.1 11249
G.2 8712959903
G.3 953659837170344839982075720659
G.4 2837787019694974
G.5 125498460925035682622283
G.6 675532661
G.7 54641584


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3
1 5
2 5,9
3 2,7
4 4,6,9
5 5,4,4,6,7,9
6 1,2,4,5,9
7 0,1,4,5
8 3,4
9 8
G.ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G.ĐB 60031
G.1 50514
G.2 0951454630
G.3 361980367641622639898356513439
G.4 8127704239819883
G.5 490975031143535459506000
G.6 666096210
G.7 07205249


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,3,7,9
1 0,4,4
2 0,2,7
3 1,0,9
4 2,3,9
5 0,2,4
6 5,6
7 6
8 1,3,9
9 6,8
G.ĐB 39397
G.1 45487
G.2 3147600040
G.3 478304560832162703126814375822
G.4 0668147544365595
G.5 177466557678774514264108
G.6 126617344
G.7 06616264


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6,8,8
1 2,7
2 2,6,6
3 0,6
4 0,3,4,5
5 5
6 1,2,2,4,8
7 4,5,6,8
8 7
9 7,5
G.ĐB 06926
G.1 62025
G.2 0140955964
G.3 066520802158498380406019451612
G.4 9231563336882553
G.5 138820167652891792127390
G.6 336470610
G.7 89293072


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9
1 0,2,2,6,7
2 6,1,5,9
3 0,1,3,6
4
5 2,2,3
6 4
7 0,2
8 8,8,9
9 0,4,8
G.ĐB 56095
G.1 97809
G.2 5852599356
G.3 370667905817319807298294725743
G.4 3094205752106852
G.5 337993229426199873849935
G.6 963856373
G.7 07222410


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7,9
1 0,0,9
2 2,2,4,5,6,9
3 5
4 3,7
5 2,6,6,7,8
6 3,6
7 3,9
8 4
9 5,4,8
G.ĐB 72031
G.1 10292
G.2 4613026589
G.3 906764203996046055897140598943
G.4 7618610769354766
G.5 283273335398286397276282
G.6 476452577
G.7 95616097


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 5,7
1 8
2 7
3 1,0,2,3,5,9
4 3,6
5 2
6 0,1,3,6
7 6,6,7
8 2,9,9
9 2,5,7,8
G.ĐB 69952
G.1 12165
G.2 7455728269
G.3 175443145829961715541832620760
G.4 6441982896101054
G.5 308294224364849326535224
G.6 382567101
G.7 82605047


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1
1
2 2,4,6,8
3
4 1,4,7
5 2,0,3,4,4,7,8
6 0,0,1,4,5,7,9
7
8 2,2,2
9 3
G.ĐB 90289
G.1 19874
G.2 2478950177
G.3 841608425066154143060334185969
G.4 3241982991036240
G.5 567476710218330051336434
G.6 317228892
G.7 47409027


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,3,6
1 7,8
2 7,8,9
3 3,4
4 0,0,1,1,7
5 0,4
6 0,9
7 1,4,4,7
8 9,9
9 0,2
G.ĐB 14138
G.1 62724
G.2 5415796213
G.3 143628977055669505440446248939
G.4 4062507966087155
G.5 740212364922442121789253
G.6 552247722
G.7 12457597


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,8
1 2,3
2 1,2,2,4
3 8,6,9
4 4,5,7
5 2,3,5,7
6 2,2,2,9
7 0,5,8,9
8
9 7
G.ĐB 67364
G.1 05538
G.2 4330950971
G.3 425398131158310751392740683349
G.4 1179206744730517
G.5 359508817332819632092509
G.6 732624838
G.7 93941522


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6,9,9,9
1 0,1,5,7
2 2,4
3 2,2,8,8,9,9
4 9
5
6 4,7
7 1,3,9
8 1
9 3,4,5,6
G.ĐB 20645
G.1 21356
G.2 1021133955
G.3 572144799759028910758188634229
G.4 7518687915867174
G.5 480210076479765984167869
G.6 187087674
G.7 84381825


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,7
1 1,4,6,8,8
2 5,8,9
3 8
4 5
5 5,6,9
6 9
7 4,4,5,9,9
8 4,6,6,7,7
9 7
G.ĐB 35144
G.1 48573
G.2 2140425165
G.3 283750942517538215955695436845
G.4 2361775024142861
G.5 830570817715246307293143
G.6 271623926
G.7 87235437


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4,5
1 4,5
2 3,3,5,6,9
3 7,8
4 4,3,5
5 0,4,4
6 1,1,3,5
7 1,3,5
8 1,7
9 5
G.ĐB 91753
G.1 54579
G.2 9098468978
G.3 896637941727577204910013475715
G.4 7980792881661878
G.5 796591547803527993503131
G.6 472053360
G.7 43746049


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3
1 5,7
2 8
3 1,4
4 3,9
5 3,0,3,4
6 0,0,3,5,6
7 2,4,7,8,8,9,9
8 0,4
9 1
G.ĐB 32939
G.1 48545
G.2 2064862946
G.3 625986191093128189439621341342
G.4 5481871639490656
G.5 584191923950670916259048
G.6 974010130
G.7 25457796


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9
1 0,0,3,6
2 5,5,8
3 9,0
4 1,2,3,5,5,6,8,8,9
5 0,6
6
7 4,7
8 1
9 2,6,8
G.ĐB 77645
G.1 06477
G.2 8430538394
G.3 712029304990021219788778804853
G.4 0790025628613114
G.5 755270337276112975954489
G.6 652476788
G.7 67963717


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,5
1 4,7
2 1,9
3 3,7
4 5,9
5 2,2,3,6
6 1,7
7 6,6,7,8
8 8,8,9
9 0,4,5,6
G.ĐB 99937
G.1 73548
G.2 4018724052
G.3 450496951300318998643793467528
G.4 9969474931317918
G.5 598336884919734088361898
G.6 661051291
G.7 08647291


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8
1 3,8,8,9
2 8
3 7,1,4,6
4 0,8,9,9
5 1,2
6 1,4,4,9
7 2
8 3,7,8
9 1,1,8
G.ĐB 17670
G.1 67840
G.2 8797605804
G.3 150378734144090355401160111274
G.4 6083060366743990
G.5 463718742362289413262503
G.6 951967787
G.7 53221554


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,3,3,4
1 5
2 2,6
3 7,7
4 0,0,1
5 1,3,4
6 2,7
7 0,4,4,4,6
8 3,7
9 0,0,4
G.ĐB 67384
G.1 41504
G.2 8404371031
G.3 234909537773674517118816269864
G.4 9296100522785705
G.5 204376629506366910733804
G.6 638152189
G.7 62189953


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4,4,5,5,6
1 1,8
2
3 1,8
4 3,3
5 2,3
6 2,2,2,4,9
7 3,4,7,8
8 4,9
9 0,6,9
G.ĐB 47666
G.1 58427
G.2 6493125644
G.3 035760809993000052373295182863
G.4 3767545019976766
G.5 133603867369174048408051
G.6 296125966
G.7 68538227


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1
2 5,7,7
3 1,6,7
4 0,0,4
5 0,1,1,3
6 6,3,6,6,7,8,9
7 6
8 2,6
9 6,7,9
G.ĐB 61661
G.1 38229
G.2 6230785674
G.3 785959375652006586162720251549
G.4 5803552028368290
G.5 330961257243408923388508
G.6 524731081
G.7 57221169


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,3,6,7,8,9
1 1,6
2 0,2,4,5,9
3 1,6,8
4 3,9
5 6,7
6 1,9
7 4
8 1,9
9 0,5
G.ĐB 76553
G.1 07527
G.2 2593728719
G.3 686948548443187370805254351209
G.4 4630689185152367
G.5 421767524070445131266144
G.6 716933076
G.7 03351150


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,9
1 1,5,6,7,9
2 6,7
3 0,3,5,7
4 3,4
5 3,0,1,2
6 7
7 0,6
8 0,4,7
9 1,4
G.ĐB 73732
G.1 50059
G.2 1980773809
G.3 669643325407140588673973718690
G.4 2491365548824833
G.5 271426791364441848014632
G.6 105627143
G.7 95848353


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,5,7,9
1 4,8
2 7
3 2,2,3,7
4 0,3
5 3,4,5,9
6 4,4,7
7 9
8 2,3,4
9 0,1,5
G.ĐB 62495
G.1 61083
G.2 8882525631
G.3 812444193665835181197876230466
G.4 7275393479693310
G.5 119821326734734201723018
G.6 920945848
G.7 61148525


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 0,4,8,9
2 0,5,5
3 1,2,4,4,5,6
4 2,4,5,8
5
6 1,2,6,9
7 2,5
8 3,5
9 5,8
G.ĐB 74817
G.1 34291
G.2 0412407840
G.3 593242111902648379699203272336
G.4 8327684020905817
G.5 642149481917771026185345
G.6 666798342
G.7 45286344


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 7,0,7,7,8,9
2 1,4,4,7,8
3 2,6
4 0,0,2,4,5,5,8,8
5
6 3,6,9
7
8
9 0,1,8

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
  • Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng SL giải thưởng Số lần quay Tiền thưởng
cho 1 vé trúng
Đặc biệt 8 giải (mùng 01 ÂL)
6 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
500.000.000
Phụ ĐB 12 giải (mùng 01 ÂL)
9 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
25.000.000
G.Nhất 15 giải Quay 5 số 10.000.000
G.Nhì 30 giải Quay 5 số 5.000.000
G.Ba 90 giải Quay 5 số 1.000.000
G.Tư 600 giải Quay 4 số 400.000
G.Năm 900 giải Quay 4 số 200.000
G.Sáu 4.500 giải Quay 3 số 100.000
G.Bảy 60.000 giải Quay 2 số 40.000
G.KK 15.000 giải Quay 5 số 40.000

Trong đó:

+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn – nghìn – trăm – chục – đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.

+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục – đơn vị)

*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải