XSMB Thứ 7 – Xổ số miền Bắc thứ 7

G.ĐB 90649
G.1 71212
G.2 5572056680
G.3 647619439209089570150692083467
G.4 1452523050832320
G.5 409082410310637815753896
G.6 756690503
G.7 58283564


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3
1 2,5,0
2 0,0,0,8
3 0,5
4 9,1
5 2,6,8
6 1,7,4
7 8,5
8 0,9,3
9 2,0,6,0
G.ĐB 00312
G.1 44708
G.2 8828364571
G.3 917982114605250095239254973943
G.4 1449239978717371
G.5 584833899405830174202661
G.6 142732198
G.7 21599503


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,5,1,3
1 2
2 3,0,1
3 2
4 6,9,3,9,8,2
5 0,9
6 1
7 1,1,1
8 3,9
9 8,9,8,5
G.ĐB 62135
G.1 21141
G.2 4585786656
G.3 704174729917041288678784403831
G.4 7920902371318460
G.5 337257650633832638114220
G.6 752057840
G.7 96942909


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9
1 7,1
2 0,3,6,0,9
3 5,1,1,3
4 1,1,4,0
5 7,6,2,7
6 7,0,5
7 2
8
9 9,6,4
G.ĐB 59882
G.1 35161
G.2 8000990230
G.3 278507827976809326213085565708
G.4 4114790003010473
G.5 654071278212953221606720
G.6 460122532
G.7 85514216


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9,9,8,0,1
1 4,2,6
2 1,7,0,2
3 0,2,2
4 0,2
5 0,5,1
6 1,0,0
7 9,3
8 2,5
9
G.ĐB 05667
G.1 42692
G.2 2683413884
G.3 411974818330209406503897731619
G.4 6327752688138004
G.5 008333629225611571797774
G.6 970842546
G.7 49582620


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9,4
1 9,3,5
2 7,6,5,6,0
3 4
4 2,6,9
5 0,8
6 7,2
7 7,9,4,0
8 4,3,3
9 2,7
G.ĐB 97041
G.1 66285
G.2 6133903320
G.3 976848137867753206131321964710
G.4 5334185498688120
G.5 781928697366579771106682
G.6 110477078
G.7 86292810


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 3,9,0,9,0,0,0
2 0,0,9,8
3 9,4
4 1
5 3,4
6 8,9,6
7 8,7,8
8 5,4,2,6
9 7
G.ĐB 77433
G.1 74982
G.2 8622774919
G.3 785196512447963107661618787960
G.4 9494189838877871
G.5 079169330328358212078431
G.6 741053377
G.7 93950691


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7,6
1 9,9
2 7,4,8
3 3,3,1
4 1
5 3
6 3,6,0
7 1,7
8 2,7,7,2
9 4,8,1,3,5,1
G.ĐB 57333
G.1 81369
G.2 3050476199
G.3 336512294566456461823929034970
G.4 7837686036366890
G.5 161972241740422214960442
G.6 247752331
G.7 43443545


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4
1 9
2 4,2
3 3,7,6,1,5
4 5,0,2,7,3,4,5
5 1,6,2
6 9,0
7
8 2
9 9,0,0,6
G.ĐB 58294
G.1 03133
G.2 8421614018
G.3 879424267733889803514224929632
G.4 4666549589056655
G.5 582114078445761297211589
G.6 062725757
G.7 73926267


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 5,7
1 6,8,2
2 1,1,5
3 3,2
4 2,9,5
5 1,5,7
6 6,2,2,7
7 7,3
8 9,9
9 4,5,2
G.ĐB 85852
G.1 17339
G.2 150461590
G.3 119233995106845018159373955388
G.4 9488738822089004
G.5 957052763461738853036573
G.6 473597056
G.7 42312127


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4,8,4,3
1 5
2 3,1,7
3 9,9,1
4 5,2
5 2,1,6
6 1
7 0,6,3,3
8 8,8,8,8
9 0,7
G.ĐB 33389
G.1 80369
G.2 5538069435
G.3 929429429336365341620964110284
G.4 0221163317166658
G.5 012222972514836571923441
G.6 236119442
G.7 12358818


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 6,4,9,2,8
2 1,2
3 5,3,6,5
4 2,1,1,2
5 8
6 9,5,2,5
7
8 9,0,4,8
9 3,7,2
G.ĐB 61579
G.1 32521
G.2 7333711395
G.3 597159473728391770409548036972
G.4 1670377072230876
G.5 609454174724562057163868
G.6 049531791
G.7 27759110


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 5,7,6,0
2 1,3,4,0,7
3 7,7,1
4 0,9
5
6 8
7 9,2,0,0,6,5
8
9 5,1,4,1,1
G.ĐB 70964
G.1 63165
G.2 2851601426
G.3 220008101157868698902033875326
G.4 6639653983478500
G.5 484426309577065949156153
G.6 652729810
G.7 77933913


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,0
1 6,1,5,0,3
2 6,6,9
3 8,9,9,0,9
4 7,4
5 9,3,2
6 4,5,8
7 7,7
8
9 0,3
G.ĐB 68586
G.1 68404
G.2 0071537358
G.3 424873593184669001955019147172
G.4 7115949068135843
G.5 431723157929363218446497
G.6 990475786
G.7 17996385


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4
1 5,5,3,7,5,7
2 9
3 1,2
4 3,4
5 8
6 9,3
7 2,5
8 6,7,6,5
9 5,1,0,7,0,9
G.ĐB 72794
G.1 84069
G.2 2160416014
G.3 040124049662097071658560643931
G.4 8124432621752281
G.5 978129170303982468366036
G.6 428187412
G.7 74965803


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4,6,3,3
1 4,2,7,2
2 4,6,4,8
3 1,6,6
4
5 8
6 9,5
7 5,4
8 1,1,7
9 4,6,7,6
G.ĐB 59380
G.1 24170
G.2 4990846745
G.3 876197634411483198539731005180
G.4 8176549820681389
G.5 226471260265316988035141
G.6 563723137
G.7 38648243


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,3
1 9,0
2 6,3
3 7,8
4 5,4,1,3
5 3
6 8,4,5,9,3,4
7 0,6
8 0,3,0,9,2
9 8
G.ĐB 51416
G.1 85332
G.2 1336446775
G.3 926417850830249108345493263927
G.4 5847158085878272
G.5 519583321395954405067689
G.6 733236963
G.7 20621044


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,6
1 6,0
2 7,0
3 2,4,2,2,3,6
4 1,9,7,4,4
5
6 4,3,2
7 5,2
8 0,7,9
9 5,5
G.ĐB 74825
G.1 27434
G.2 0657972188
G.3 231162983395690821143230585706
G.4 7725775612947069
G.5 538977717486937184945009
G.6 478396881
G.7 89674262


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 5,6,9
1 6,4
2 5,5
3 4,3
4 2
5 6
6 9,7,2
7 9,1,1,8
8 8,9,6,1,9
9 0,4,4,6
G.ĐB 57057
G.1 21341
G.2 4619643234
G.3 704330484722751812252358586601
G.4 5292692110132912
G.5 259482966698177939896487
G.6 499353222
G.7 52240004


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,0,4
1 3,2
2 5,1,2,4
3 4,3
4 1,7
5 7,1,3,2
6
7 9
8 5,9,7
9 6,2,4,6,8,9
G.ĐB 87485
G.1 17336
G.2 5113312554
G.3 071352152253104808269436561619
G.4 1255446115123977
G.5 717251654923767825302804
G.6 427937452
G.7 85250717


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4,4,7
1 9,2,7
2 2,6,3,7,5
3 6,3,5,0,7
4
5 4,5,2
6 5,1,5
7 7,2,8
8 5,5
9
G.ĐB 08816
G.1 27324
G.2 1195324697
G.3 691100456534068510500150734991
G.4 6108549177186815
G.5 036996068760710451790112
G.6 833331214
G.7 44736326


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7,8,6,4
1 6,0,8,5,2,4
2 4,6
3 3,1
4 4
5 3,0
6 5,8,9,0,3
7 9,3
8
9 7,1,1
G.ĐB 98371
G.1 77855
G.2 1065879326
G.3 087683538963003450132589658159
G.4 7512357362526597
G.5 127022349849941445418794
G.6 558262712
G.7 84599082


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3
1 3,2,4,2
2 6
3 4
4 9,1
5 5,8,9,2,8,9
6 8,2
7 1,3,0
8 9,4,2
9 6,7,4,0
G.ĐB 08391
G.1 10466
G.2 9883712660
G.3 320139778299924148553639462547
G.4 2966098073460935
G.5 564178245937509619702117
G.6 033357377
G.7 54603199


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 3,7
2 4,4
3 7,5,7,3,1
4 7,6,1
5 5,7,4
6 6,0,6,0
7 0,7
8 2,0
9 1,4,6,9
G.ĐB 55858
G.1 39587
G.2 1469914801
G.3 692062157779651941558358676878
G.4 7685848564295975
G.5 277522209758788047049335
G.6 407429044
G.7 71722808


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,6,4,7,8
1
2 9,0,9,8
3 5
4 4
5 8,1,5,8
6
7 7,8,5,5,1,2
8 7,6,5,5,0
9 9
G.ĐB 07157
G.1 12258
G.2 7807322472
G.3 157553865608969865984261430508
G.4 6489092565371677
G.5 559819777565987765285059
G.6 598063808
G.7 93748397


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,8
1 4
2 5,8
3 7
4
5 7,8,5,6,9
6 9,5,3
7 3,2,7,7,7,4
8 9,3
9 8,8,8,3,7
G.ĐB 57349
G.1 28088
G.2 0586583567
G.3 764247990337682725408941755043
G.4 6576540200654215
G.5 907653874193723308183906
G.6 110455727
G.7 84945456


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,2,6
1 7,5,8,0
2 4,7
3 3
4 9,0,3
5 5,4,6
6 5,7,5
7 6,6
8 8,2,7,4
9 3,4
G.ĐB 59454
G.1 00486
G.2 0275543379
G.3 995500528768380326409413833448
G.4 6838036175345331
G.5 685395536500135961605750
G.6 481321424
G.7 03398158


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,3
1
2 1,4
3 8,8,4,1,9
4 0,8
5 4,5,0,3,3,9,0,8
6 1,0
7 9
8 6,7,0,1,1
9
G.ĐB 26547
G.1 41670
G.2 4374483152
G.3 100565963827910487113758774483
G.4 3920131838265229
G.5 711297066852053033709649
G.6 482573168
G.7 38137935


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6
1 0,1,8,2,3
2 0,6,9
3 8,0,8,5
4 7,4,9
5 2,6,2
6 8
7 0,0,3,9
8 7,3,2
9
G.ĐB 19237
G.1 00802
G.2 6906273744
G.3 286686717414711136174601110279
G.4 6557542964151454
G.5 431621446966986081124610
G.6 104844320
G.7 79713853


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,4
1 1,7,1,5,6,2,0
2 9,0
3 7,8
4 4,4,4
5 7,4,3
6 2,8,6,0
7 4,9,9,1
8
9
G.ĐB 76922
G.1 99878
G.2 6005042231
G.3 701972402917888420247128833727
G.4 5488959622923714
G.5 957179532680065363413334
G.6 075832375
G.7 92424010


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 4,0
2 2,9,4,7
3 1,4,2
4 1,2,0
5 0,3,3
6
7 8,1,5,5
8 8,8,8,0
9 7,6,2,2

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
  • Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng SL giải thưởng Số lần quay Tiền thưởng
cho 1 vé trúng
Đặc biệt 8 giải (mùng 01 ÂL)
6 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
500.000.000
Phụ ĐB 12 giải (mùng 01 ÂL)
9 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
25.000.000
G.Nhất 15 giải Quay 5 số 10.000.000
G.Nhì 30 giải Quay 5 số 5.000.000
G.Ba 90 giải Quay 5 số 1.000.000
G.Tư 600 giải Quay 4 số 400.000
G.Năm 900 giải Quay 4 số 200.000
G.Sáu 4.500 giải Quay 3 số 100.000
G.Bảy 60.000 giải Quay 2 số 40.000
G.KK 15.000 giải Quay 5 số 40.000

Trong đó:

+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn – nghìn – trăm – chục – đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.

+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục – đơn vị)

*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải