XSMB Thứ 7 – Xổ số miền Bắc thứ 7

G.ĐB 87485
G.1 17336
G.2 5113312554
G.3 071352152253104808269436561619
G.4 1255446115123977
G.5 717251654923767825302804
G.6 427937452
G.7 85250717


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4,4,7
1 9,2,7
2 2,6,3,7,5
3 6,3,5,0,7
4
5 4,5,2
6 5,1,5
7 7,2,8
8 5,5
9
G.ĐB 08816
G.1 27324
G.2 1195324697
G.3 691100456534068510500150734991
G.4 6108549177186815
G.5 036996068760710451790112
G.6 833331214
G.7 44736326


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7,8,6,4
1 6,0,8,5,2,4
2 4,6
3 3,1
4 4
5 3,0
6 5,8,9,0,3
7 9,3
8
9 7,1,1
G.ĐB 98371
G.1 77855
G.2 1065879326
G.3 087683538963003450132589658159
G.4 7512357362526597
G.5 127022349849941445418794
G.6 558262712
G.7 84599082


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3
1 3,2,4,2
2 6
3 4
4 9,1
5 5,8,9,2,8,9
6 8,2
7 1,3,0
8 9,4,2
9 6,7,4,0
G.ĐB 08391
G.1 10466
G.2 9883712660
G.3 320139778299924148553639462547
G.4 2966098073460935
G.5 564178245937509619702117
G.6 033357377
G.7 54603199


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 3,7
2 4,4
3 7,5,7,3,1
4 7,6,1
5 5,7,4
6 6,0,6,0
7 0,7
8 2,0
9 1,4,6,9
G.ĐB 55858
G.1 39587
G.2 1469914801
G.3 692062157779651941558358676878
G.4 7685848564295975
G.5 277522209758788047049335
G.6 407429044
G.7 71722808


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,6,4,7,8
1
2 9,0,9,8
3 5
4 4
5 8,1,5,8
6
7 7,8,5,5,1,2
8 7,6,5,5,0
9 9
G.ĐB 07157
G.1 12258
G.2 7807322472
G.3 157553865608969865984261430508
G.4 6489092565371677
G.5 559819777565987765285059
G.6 598063808
G.7 93748397


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,8
1 4
2 5,8
3 7
4
5 7,8,5,6,9
6 9,5,3
7 3,2,7,7,7,4
8 9,3
9 8,8,8,3,7
G.ĐB 57349
G.1 28088
G.2 0586583567
G.3 764247990337682725408941755043
G.4 6576540200654215
G.5 907653874193723308183906
G.6 110455727
G.7 84945456


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,2,6
1 7,5,8,0
2 4,7
3 3
4 9,0,3
5 5,4,6
6 5,7,5
7 6,6
8 8,2,7,4
9 3,4
G.ĐB 59454
G.1 00486
G.2 0275543379
G.3 995500528768380326409413833448
G.4 6838036175345331
G.5 685395536500135961605750
G.6 481321424
G.7 03398158


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,3
1
2 1,4
3 8,8,4,1,9
4 0,8
5 4,5,0,3,3,9,0,8
6 1,0
7 9
8 6,7,0,1,1
9
G.ĐB 26547
G.1 41670
G.2 4374483152
G.3 100565963827910487113758774483
G.4 3920131838265229
G.5 711297066852053033709649
G.6 482573168
G.7 38137935


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6
1 0,1,8,2,3
2 0,6,9
3 8,0,8,5
4 7,4,9
5 2,6,2
6 8
7 0,0,3,9
8 7,3,2
9
G.ĐB 19237
G.1 00802
G.2 6906273744
G.3 286686717414711136174601110279
G.4 6557542964151454
G.5 431621446966986081124610
G.6 104844320
G.7 79713853


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,4
1 1,7,1,5,6,2,0
2 9,0
3 7,8
4 4,4,4
5 7,4,3
6 2,8,6,0
7 4,9,9,1
8
9
G.ĐB 76922
G.1 99878
G.2 6005042231
G.3 701972402917888420247128833727
G.4 5488959622923714
G.5 957179532680065363413334
G.6 075832375
G.7 92424010


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 4,0
2 2,9,4,7
3 1,4,2
4 1,2,0
5 0,3,3
6
7 8,1,5,5
8 8,8,8,0
9 7,6,2,2
G.ĐB 11724
G.1 98298
G.2 1991753982
G.3 098948568921669685135067077330
G.4 1580715467512983
G.5 798901744014895354938885
G.6 459607700
G.7 95974099


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7,0
1 7,3,4
2 4
3
4
5 4,1,3,9
6 9
7 0,4
8 2,9,0,3,9,5
9 8,4,3,5,7,9
G.ĐB 35252
G.1 16451
G.2 6996918026
G.3 688109600818951032933081422188
G.4 3595641382918579
G.5 472914281299171180695240
G.6 046773149
G.7 51816978


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8
1 0,4,3,1
2 6,9,8
3
4 0,6,9
5 2,1,1,1
6 9,9,9
7 9,3,8
8 8,1
9 3,5,1,9
G.ĐB 06380
G.1 98000
G.2 9959753685
G.3 345867868864779571241383511414
G.4 5991063381963616
G.5 949197077686339785426448
G.6 325892195
G.7 09365476


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,7,9
1 4,6
2 4,5
3 5,3,6
4 2,8
5 4
6
7 9,6
8 0,5,6,8,6
9 7,1,6,1,7,2,5
G.ĐB 94958
G.1 14322
G.2 8018084096
G.3 705723638284142283198816518514
G.4 0285074435756736
G.5 629753152962665990974106
G.6 276334807
G.7 70871891


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6,7
1 9,4,5,8
2 2
3 6,4
4 2,4
5 8,9
6 5,2
7 2,5,6,0
8 0,2,5,7
9 6,7,7,1
G.ĐB 41830
G.1 58636
G.2 3923373088
G.3 834992260566773036761402453087
G.4 8251976947933428
G.5 583185399311273605458043
G.6 962034537
G.7 70711586


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 5
1 1,5
2 4,8
3 0,6,3,1,9,6,4,7
4 5,3
5 1
6 9,2
7 3,6,0,1
8 8,7,6
9 9,3
G.ĐB 06848
G.1 28684
G.2 5597209024
G.3 004314534351704241370366507682
G.4 0332565165809027
G.5 639125157524197301522935
G.6 264132786
G.7 67298721


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4
1 5
2 4,7,4,9,1
3 1,7,2,5,2
4 8,3
5 1,2
6 5,4,7
7 2,3
8 4,2,0,6,7
9 1
G.ĐB 45710
G.1 36358
G.2 7876734560
G.3 752943894387647647947237535335
G.4 0010385278295397
G.5 044841837389363243074525
G.6 232733903
G.7 03555143


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7,3,3
1 0,0
2 9,5
3 5,2,2,3
4 3,7,8,3
5 8,2,5,1
6 7,0
7 5
8 3,9
9 4,4,7
G.ĐB 69358
G.1 70140
G.2 4306037592
G.3 413520663155503369889297882185
G.4 7446955997982763
G.5 536065459000759168244880
G.6 361896648
G.7 83245556


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,0
1
2 4,4
3 1
4 0,6,5,8
5 8,2,9,5,6
6 0,3,0,1
7 8
8 8,5,0,3
9 2,8,1,6
G.ĐB 27433
G.1 16448
G.2 3195568361
G.3 174362818364926053613966980234
G.4 9122296528672912
G.5 396984192592745292522628
G.6 488887051
G.7 90075480


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7
1 2,9
2 6,2,8
3 3,6,4
4 8
5 5,2,2,1,4
6 1,1,9,5,7,9
7
8 3,8,7,0
9 2,0
G.ĐB 08897
G.1 14694
G.2 2024756545
G.3 335401294830368703362953533460
G.4 2226183284305649
G.5 128903085192622930615811
G.6 861353190
G.7 92051993


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,5
1 1,9
2 6,9
3 6,5,2,0
4 7,5,0,8,9
5 3
6 8,0,1,1
7
8 9
9 7,4,2,0,2,3
G.ĐB 98215
G.1 82428
G.2 3675321404
G.3 205566413078489022573441912872
G.4 2467889387925647
G.5 153732082426555863800407
G.6 723953821
G.7 02233346


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4,8,7,2
1 5,9
2 8,6,3,1,3
3 0,7,3
4 7,6
5 3,6,7,8,3
6 7
7 2
8 9,0
9 3,2
G.ĐB 90746
G.1 08218
G.2 4975548773
G.3 859787681701272704603337384819
G.4 2816797182785631
G.5 225204919252735424828442
G.6 968396817
G.7 05224787


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 5
1 8,7,9,6,7
2 2
3 1
4 6,2,7
5 5,2,2,4
6 0,8
7 3,8,2,3,1,8
8 2,7
9 1,6
G.ĐB 09870
G.1 73087
G.2 8163372969
G.3 898472635634405840244730324618
G.4 0872601539489391
G.5 220545894261955807736257
G.6 830443674
G.7 20542739


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 5,3,5
1 8,5
2 4,0,7
3 3,0,9
4 7,8,3
5 6,8,7,4
6 9,1
7 0,2,3,4
8 7,9
9 1
G.ĐB 96361
G.1 07849
G.2 6604588316
G.3 394643311955398708424948859270
G.4 1677848595189825
G.5 079813030406067452950845
G.6 468316379
G.7 52876101


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,6,1
1 6,9,8,6
2 5
3
4 9,5,2,5
5 2
6 1,4,8,1
7 0,7,4,9
8 8,5,7
9 8,8,5
G.ĐB 01936
G.1 55702
G.2 2183713114
G.3 086545428425038626959365266007
G.4 8658781641815440
G.5 950200639147315056283045
G.6 422133144
G.7 36396888


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,7,2
1 4,6
2 8,2
3 6,7,8,3,6,9
4 0,7,5,4
5 4,2,8,0
6 3,8
7
8 4,1,8
9 5
G.ĐB 00370
G.1 78005
G.2 1654635426
G.3 156055608231226678120464288608
G.4 2225973938934075
G.5 413020999557804190440883
G.6 679741845
G.7 08654083


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 5,5,8,8
1 2
2 6,6,5
3 9,0
4 6,2,1,4,1,5,0
5 7
6 5
7 0,5,9
8 2,3,3
9 3,9
G.ĐB 96237
G.1 71344
G.2 4253309954
G.3 967461557995688524192817526519
G.4 6364886732111681
G.5 169889408762790154252843
G.6 849191024
G.7 76315445


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1
1 9,9,1
2 5,4
3 7,3,1
4 4,6,0,3,9,5
5 4,4
6 4,7,2
7 9,5,6
8 8,1
9 8,1
G.ĐB 70452
G.1 64077
G.2 4476724888
G.3 256838199759483165344589515457
G.4 0445167498797857
G.5 190141377930433410799162
G.6 956370377
G.7 99330427


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,4
1
2 7
3 4,7,0,4,3
4 5
5 2,7,7,6
6 7,2
7 7,4,9,9,0,7
8 8,3,3
9 7,5,9
G.ĐB 19949
G.1 70603
G.2 8310586922
G.3 046127793398947173932147409615
G.4 4996899175813443
G.5 241524689975784458367768
G.6 209521997
G.7 68900810


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,5,9,8
1 2,5,5,0
2 2,1
3 3,6
4 9,7,3,4
5
6 8,8,8
7 4,5
8 1
9 3,6,1,7,0

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
  • Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng SL giải thưởng Số lần quay Tiền thưởng
cho 1 vé trúng
Đặc biệt 8 giải (mùng 01 ÂL)
6 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
500.000.000
Phụ ĐB 12 giải (mùng 01 ÂL)
9 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
25.000.000
G.Nhất 15 giải Quay 5 số 10.000.000
G.Nhì 30 giải Quay 5 số 5.000.000
G.Ba 90 giải Quay 5 số 1.000.000
G.Tư 600 giải Quay 4 số 400.000
G.Năm 900 giải Quay 4 số 200.000
G.Sáu 4.500 giải Quay 3 số 100.000
G.Bảy 60.000 giải Quay 2 số 40.000
G.KK 15.000 giải Quay 5 số 40.000

Trong đó:

+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn – nghìn – trăm – chục – đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.

+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục – đơn vị)

*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải