XSMN Chủ Nhật – Xổ số miền Nam Chủ Nhật

Giải Tiền Giang Kiên Giang Lâm Đồng
G.8 40 92 20
G.7 126 276 305
G.6 764723843075 252271050403 829217572363
G.5 2206 5078 1058
G.4 03950400558078948995837806802490302 34436586175567901985259726363105969 65196898253705522283805707934074553
G.3 5138897837 6784301152 1336032907
G.2 13443 26935 22574
G.1 64493 73794 78343
G.ĐB 976784 945838 960290

Loto Tiền Giang Chủ nhật, 16/06/2024

Đầu Loto
0 6,2
1
2 6,4
3 7
4 7,3
5 5
6
7 5
8 4,9,0,8,4
9 5,3

Loto Kiên Giang Chủ nhật, 16/06/2024

Đầu Loto
0 5,3
1 7
2 2
3 6,1,5,8
4 3
5 2
6 9
7 6,8,9,2
8 5
9 2,4

Loto Lâm Đồng Chủ nhật, 16/06/2024

Đầu Loto
0 5,7
1
2 5
3
4 3
5 7,8,5,3
6 3,0
7 4
8 3
9 2,6,0
Giải Tiền Giang Kiên Giang Lâm Đồng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
G.ĐB

Loto Tiền Giang Chủ nhật, 09/06/2024

Đầu Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto Kiên Giang Chủ nhật, 09/06/2024

Đầu Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto Lâm Đồng Chủ nhật, 09/06/2024

Đầu Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Giải Tiền Giang Kiên Giang Lâm Đồng
G.8 19 94 90
G.7 995 564 028
G.6 801541679889 185989641480 161010742662
G.5 3246 0722 9465
G.4 91786804462270185747252056867782728 38976424870392730580564175948954100 16546412652868086227573873512948426
G.3 0030578449 7281584842 8730768955
G.2 07063 89624 85610
G.1 62412 96831 99541
G.ĐB 221983 360184 474651

Loto Tiền Giang Chủ nhật, 02/06/2024

Đầu Loto
0 5,1,5
1 2,5,9
2 8
3
4 9,6,7,6
5
6 3,7
7 7
8 3,6,9
9 5

Loto Kiên Giang Chủ nhật, 02/06/2024

Đầu Loto
0 0
1 5,7
2 4,7,2
3 1
4 2
5 9
6 4,4
7 6
8 4,7,0,9,0
9 4

Loto Lâm Đồng Chủ nhật, 02/06/2024

Đầu Loto
0 7
1 0,0
2 7,9,6,8
3
4 1,6
5 1,5
6 5,5,2
7 4
8 0,7
9 0
Giải Tiền Giang Kiên Giang Lâm Đồng
G.8 60 40 02
G.7 099 182 999
G.6 521003269926 699252471054 004110794884
G.5 0251 9931 0392
G.4 48891000295835614839394989280747798 54724451716252787990787318206827759 31940621797907565909485260685659227
G.3 8615354969 8006862003 2817732581
G.2 00401 81495 29930
G.1 30738 93922 65365
G.ĐB 295126 737647 294846

Loto Tiền Giang Chủ nhật, 26/05/2024

Đầu Loto
0 1,7
1 0
2 6,9,6,6
3 8,9
4
5 3,6,1
6 9,0
7
8
9 1,8,8,9

Loto Kiên Giang Chủ nhật, 26/05/2024

Đầu Loto
0 3
1
2 2,4,7
3 1,1
4 7,7,0
5 9,4
6 8,8
7 1
8 2
9 5,0,2

Loto Lâm Đồng Chủ nhật, 26/05/2024

Đầu Loto
0 9,2
1
2 6,7
3 0
4 6,0,1
5 6
6 5
7 7,9,5,9
8 1,4
9 2,9
Giải Tiền Giang Kiên Giang Lâm Đồng
G.8 65 46 30
G.7 369 766 870
G.6 166936868992 573526824445 480085814675
G.5 4983 1759 6613
G.4 51513434709032091484451792507270978 02379026770514710493902310981477099 69737348400597749809718194996381092
G.3 8932653009 5003751979 1909722620
G.2 64357 10671 52264
G.1 62959 41803 01582
G.ĐB 168593 219024 589920

Loto Tiền Giang Chủ nhật, 19/05/2024

Đầu Loto
0 9
1 3
2 6,0
3
4
5 9,7
6 9,9,5
7 0,9,2,8
8 4,3,6
9 3,2

Loto Kiên Giang Chủ nhật, 19/05/2024

Đầu Loto
0 3
1 4
2 4
3 7,1,5
4 7,5,6
5 9
6 6
7 1,9,9,7
8 2
9 3,9

Loto Lâm Đồng Chủ nhật, 19/05/2024

Đầu Loto
0 9,0
1 9,3
2 0,0
3 7,0
4 0
5
6 4,3
7 7,5,0
8 2,1
9 7,2
Giải Tiền Giang Kiên Giang Lâm Đồng
G.8 00 36 95
G.7 474 804 901
G.6 264707976157 255021295133 440072841929
G.5 9910 0386 5223
G.4 42331225908339216721960594350529135 62042259952347914917079078069392269 22228162110459434530087174707323945
G.3 1416798771 5632984171 4958358467
G.2 79958 17364 54817
G.1 05143 10012 70574
G.ĐB 539211 741575 009572

Loto Tiền Giang Chủ nhật, 12/05/2024

Đầu Loto
0 5,0
1 1,0
2 1
3 1,5
4 3,7
5 8,9,7
6 7
7 1,4
8
9 0,2,7

Loto Kiên Giang Chủ nhật, 12/05/2024

Đầu Loto
0 7,4
1 2,7
2 9,9
3 3,6
4 2
5 0
6 4,9
7 5,1,9
8 6
9 5,3

Loto Lâm Đồng Chủ nhật, 12/05/2024

Đầu Loto
0 0,1
1 7,1,7
2 8,3,9
3 0
4 5
5
6 7
7 2,4,3
8 3,4
9 4,5
Giải Tiền Giang Kiên Giang Lâm Đồng
G.8 89 73 81
G.7 471 462 071
G.6 180245310005 865632291842 779167160619
G.5 7204 0019 0729
G.4 74832814600615728318408537007355020 70600859202209921850973096587269173 03690366682481829385974987412645674
G.3 3110689749 6247076671 9690682717
G.2 82609 78343 42881
G.1 77596 44710 59969
G.ĐB 442385 879830 464482

Loto Tiền Giang Chủ nhật, 05/05/2024

Đầu Loto
0 9,6,4,2,5
1 8
2 0
3 2,1
4 9
5 7,3
6 0
7 3,1
8 5,9
9 6

Loto Kiên Giang Chủ nhật, 05/05/2024

Đầu Loto
0 0,9
1 0,9
2 0,9
3 0
4 3,2
5 0,6
6 2
7 0,1,2,3,3
8
9 9

Loto Lâm Đồng Chủ nhật, 05/05/2024

Đầu Loto
0 6
1 7,8,6,9
2 6,9
3
4
5
6 9,8
7 4,1
8 2,1,5,1
9 0,8,1
Giải Tiền Giang Kiên Giang Lâm Đồng
G.8 87 43 45
G.7 209 517 385
G.6 226306681190 101156973104 941939687767
G.5 3277 9325 3804
G.4 25147715526440716629994756647164276 70126135470735212819906366185437710 47234884282355928890835118433075588
G.3 4284989850 9588710040 5352371430
G.2 32202 62901 19365
G.1 69453 36902 33160
G.ĐB 659746 508953 602561

Loto Tiền Giang Chủ nhật, 28/04/2024

Đầu Loto
0 2,7,9
1
2 9
3
4 6,9,7
5 3,0,2
6 3,8
7 5,1,6,7
8 7
9 0

Loto Kiên Giang Chủ nhật, 28/04/2024

Đầu Loto
0 2,1,4
1 9,0,1,7
2 6,5
3 6
4 0,7,3
5 3,2,4
6
7
8 7
9 7

Loto Lâm Đồng Chủ nhật, 28/04/2024

Đầu Loto
0 4
1 1,9
2 3,8
3 0,4,0
4 5
5 9
6 1,0,5,8,7
7
8 8,5
9 0
Giải Tiền Giang Kiên Giang Lâm Đồng
G.8 93 28 55
G.7 535 908 479
G.6 141587413811 618011575769 245343221306
G.5 0989 1680 2498
G.4 37497453929315847943568440682403766 69888207462645632021445570546907799 54298132709027898628965537549773180
G.3 5541918016 8917932057 0509180815
G.2 73297 44914 29338
G.1 24201 72335 72773
G.ĐB 943309 975735 371556

Loto Tiền Giang Chủ nhật, 21/04/2024

Đầu Loto
0 9,1
1 9,6,5,1
2 4
3 5
4 3,4,1
5 8
6 6
7
8 9
9 7,7,2,3

Loto Kiên Giang Chủ nhật, 21/04/2024

Đầu Loto
0 8
1 4
2 1,8
3 5,5
4 6
5 7,6,7,7
6 9,9
7 9
8 8,0,0
9 9

Loto Lâm Đồng Chủ nhật, 21/04/2024

Đầu Loto
0 6
1 5
2 8,2
3 8
4
5 6,3,3,5
6
7 3,0,8,9
8 0
9 1,8,7,8
Giải Tiền Giang Kiên Giang Lâm Đồng
G.8 78 91 69
G.7 365 025 430
G.6 625974675687 428266495678 825798032443
G.5 4570 9990 4284
G.4 88555830950940398261403651572893203 70332184091725613122059022801031895 38574442454887087723716935830759692
G.3 4534753531 6568783161 6604254083
G.2 85963 40737 31036
G.1 09435 60590 97301
G.ĐB 952073 655444 402478

Loto Tiền Giang Chủ nhật, 14/04/2024

Đầu Loto
0 3,3
1
2 8
3 5,1
4 7
5 5,9
6 3,1,5,7,5
7 3,0,8
8 7
9 5

Loto Kiên Giang Chủ nhật, 14/04/2024

Đầu Loto
0 9,2
1 0
2 2,5
3 7,2
4 4,9
5 6
6 1
7 8
8 7,2
9 0,5,0,1

Loto Lâm Đồng Chủ nhật, 14/04/2024

Đầu Loto
0 1,7,3
1
2 3
3 6,0
4 2,5,3
5 7
6 9
7 8,4,0
8 3,4
9 3,2

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM – Đồng Tháp – Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000