Thống kê giải đặc biệt

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc trong 15 ngày

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
18/04 62904 17/04 90289 16/04 96850
15/04 99369 14/04 71396 13/04 90649
12/04 12073 11/04 69356 10/04 14138
09/04 16510 08/04 30147 07/04 93374
06/04 00312 05/04 72666 04/04 69389

Thống kê giải đặc biệt