Thống kê giải đặc biệt

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc trong 15 ngày

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
17/07 54959 16/07 79496 15/07 43030
14/07 81707 13/07 83060 12/07 92619
11/07 91323 10/07 81994 09/07 09466
08/07 40957 07/07 04973 06/07 30003
05/07 49735 04/07 35313 03/07 38889

Thống kê giải đặc biệt