XSMB Chủ Nhật – Xổ số miền Bắc chủ nhật

G.ĐB 71396
G.1 20801
G.2 7347083615
G.3 593185465790221194942041877848
G.4 2581637188501300
G.5 030923421961661655695870
G.6 496635489
G.7 52228990


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,0,9
1 5,8,8,6
2 1,2
3 5
4 8,2
5 7,0,2
6 1,9
7 0,1,0
8 1,9,9
9 6,4,6,0
G.ĐB 93374
G.1 18300
G.2 5954937037
G.3 742660756923624783970651335761
G.4 1734863207572118
G.5 732423696427819618254339
G.6 185275044
G.7 65177250


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 3,8,7
2 4,4,7,5
3 7,4,2,9
4 9,4
5 7,0
6 6,9,1,9,5
7 4,5,2
8 5
9 7,6
G.ĐB 36909
G.1 46217
G.2 5667932203
G.3 297269055754987597276844757932
G.4 5581490230357503
G.5 205978714346099172747688
G.6 183311228
G.7 69902881


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9,3,2,3
1 7,1
2 6,7,8,8
3 2,5
4 7,6
5 7,9
6 9
7 9,1,4
8 7,1,8,3,1
9 1,0
G.ĐB 88274
G.1 06693
G.2 5335057784
G.3 040718989775341983487531233461
G.4 9003595201159805
G.5 306921895874345414907942
G.6 935713633
G.7 29093239


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,5,9
1 2,5,3
2 9
3 5,3,2,9
4 1,8,2
5 0,2,4
6 1,9
7 4,1,4
8 4,9
9 3,7,0
G.ĐB 39399
G.1 50264
G.2 0586193264
G.3 272093800589679638293430728483
G.4 4711863070596601
G.5 855405830657352334941252
G.6 639625190
G.7 02502030


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9,5,7,1,2
1 1
2 9,3,5,0
3 0,9,0
4
5 9,4,7,2,0
6 4,1,4
7 9
8 3,3
9 9,4,0
G.ĐB 98352
G.1 69888
G.2 0739071903
G.3 652583030867847241386690528830
G.4 7379807384808743
G.5 868008680855716326155429
G.6 906799400
G.7 57886426


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,8,5,6,0
1 5
2 9,6
3 8,0
4 7,3
5 2,8,5,7
6 8,3,4
7 9,3
8 8,0,0,8
9 0,9
G.ĐB 17632
G.1 94774
G.2 1618817377
G.3 048177747239263022165166323400
G.4 4505334730037595
G.5 579312993483981162648486
G.6 695008399
G.7 40144437


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,5,3,8
1 7,6,1,4
2
3 2,7
4 7,0,4
5
6 3,3,4
7 4,7,2
8 8,3,6
9 5,3,9,5,9
G.ĐB 15545
G.1 85710
G.2 1741030692
G.3 776416354740180610705956702946
G.4 5607798988061262
G.5 068944105587524776198861
G.6 204487280
G.7 16069851


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7,6,4,6
1 0,0,0,9,6
2
3
4 5,1,7,6,7
5 1
6 7,2,1
7
8 0,9,9,7,7,0
9 2,8
G.ĐB 39903
G.1 64007
G.2 9469149556
G.3 478519174387428636459761097288
G.4 0270517931094524
G.5 384991900418695010983962
G.6 093429132
G.7 56971464


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,7,9
1 0,8,4
2 8,4,9
3 2
4 3,5,9
5 6,1,0,6
6 2,4
7 0,9
8 8
9 1,0,8,3,7
G.ĐB 85852
G.1 17339
G.2 150461590
G.3 119233995106845018159373955388
G.4 9488738822089004
G.5 957052763461738853036573
G.6 473597056
G.7 42312127


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4,8,4,3
1 5
2 3,1,7
3 9,9,1
4 5,2
5 2,1,6
6 1
7 0,6,3,3
8 8,8,8,8
9 0,7
G.ĐB 13300
G.1 06268
G.2 6779898842
G.3 092513729778533056613086626814
G.4 4278142051129414
G.5 153414788664115970813687
G.6 446627656
G.7 44049741


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,4
1 4,2,4
2 0,7
3 3,4
4 2,6,4,1
5 1,9,6
6 8,1,6,4
7 8,8
8 1,7
9 8,7,7
G.ĐB 68274
G.1 93911
G.2 2548447616
G.3 110039398615302612781391623900
G.4 1710144546789751
G.5 549602283343547941268089
G.6 221438853
G.7 87654941


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,2,0
1 1,6,6,0
2 8,6,1
3 8
4 5,3,9,1
5 1,3
6 5
7 4,8,8,9
8 4,6,9,7
9 6
G.ĐB 45819
G.1 88820
G.2 9231788686
G.3 030645843511519647595295688514
G.4 1349092735280716
G.5 117916416637902123111232
G.6 765742034
G.7 28761813


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 9,7,9,4,6,1,8,3
2 0,7,8,1,8
3 5,7,2,4
4 9,1,2
5 9,6
6 4,5
7 9,6
8 6
9
G.ĐB 91138
G.1 42203
G.2 1672762518
G.3 402123818155475989842031405059
G.4 8841403609479799
G.5 957623166534061811252257
G.6 115313503
G.7 71913485


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,3
1 8,2,4,6,8,5,3
2 7,5
3 8,6,4,4
4 1,7
5 9,7
6
7 5,6,1
8 1,4,5
9 9,1
G.ĐB 69618
G.1 77903
G.2 1060127302
G.3 643696711339541919897039806419
G.4 2465529987055568
G.5 127926719902214231126408
G.6 615603561
G.7 85677512


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,1,2,5,2,8,3
1 8,3,9,2,5,2
2
3
4 1,2
5
6 9,5,8,1,7
7 9,1,5
8 9,5
9 8,9
G.ĐB 73758
G.1 80689
G.2 7515242067
G.3 699057980028338297362816824917
G.4 3277983116861236
G.5 284867438909856524897595
G.6 292586465
G.7 42820243


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 5,0,9,2
1 7
2
3 8,6,1,6
4 8,3,2,3
5 8,2
6 7,8,5,5
7 7
8 9,6,9,6,2
9 5,2
G.ĐB 01243
G.1 37916
G.2 5948235038
G.3 849476631933665089434717878546
G.4 7854333690837212
G.5 112083819628596270043248
G.6 498694995
G.7 65924457


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4
1 6,9,2
2 0,8
3 8,6
4 3,7,3,6,8,4
5 4,7
6 5,2,5
7 8
8 2,3,1
9 8,4,5,2
G.ĐB 03257
G.1 14988
G.2 2186530155
G.3 628580077081163910663249288398
G.4 6066835772209032
G.5 553258992304286246681049
G.6 347930724
G.7 90594361


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4
1
2 0,4
3 2,2,0
4 9,7,3
5 7,5,8,7,9
6 5,3,6,6,2,8,1
7
8 8
9 2,8,9,0
G.ĐB 87360
G.1 29463
G.2 5967085173
G.3 594527357210791730373091385255
G.4 4173111237631888
G.5 151803928758221845045669
G.6 163177086
G.7 95450863


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4,8
1 3,2,8,8
2
3 7
4 5
5 2,5,8
6 0,3,3,9,3,3
7 0,3,2,3,7
8 8,6
9 1,2,5
G.ĐB 01716
G.1 77561
G.2 4772088355
G.3 588882209121180930304982158663
G.4 5620504704286339
G.5 743706304896293787742334
G.6 663164416
G.7 13071719


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7
1 6,6,3,7,9
2 0,1,0,8
3 0,9,7,0,7,4
4 7
5 5
6 1,3,3,4
7 4
8 8,0
9 1,6
G.ĐB 11873
G.1 79812
G.2 4728288599
G.3 709432298259952371174525221860
G.4 1123400234962068
G.5 438809453653595721439067
G.6 706799886
G.7 20530784


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,6,7
1 2,7
2 3,0
3
4 3,5,3
5 2,2,3,7,3
6 0,8,7
7 3
8 2,2,8,6,4
9 9,6,9
G.ĐB 38429
G.1 02633
G.2 3749840297
G.3 143319563882894727235199485732
G.4 1243025483839997
G.5 213673896623622468339192
G.6 062766980
G.7 28199064


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 9
2 9,3,3,4,8
3 3,1,8,2,6,3
4 3
5 4
6 2,6,4
7
8 3,9,0
9 8,7,4,4,7,2,0
G.ĐB 98375
G.1 76516
G.2 9616975327
G.3 433301576427087137049783625835
G.4 9431196258104897
G.5 911904907211205830740453
G.6 290942079
G.7 29030528


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4,3,5
1 6,0,9,1
2 7,9,8
3 0,6,5,1
4 2
5 8,3
6 9,4,2
7 5,4,9
8 7
9 7,0,0
G.ĐB 13484
G.1 62472
G.2 9764730290
G.3 966836464565882833822046422682
G.4 6452910231703977
G.5 752869963815778315290445
G.6 698485457
G.7 02443377


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,2
1 5
2 8,9
3 3
4 7,5,5,4
5 2,7
6 4
7 2,0,7,7
8 4,3,2,2,2,3,5
9 0,6,8
G.ĐB 38050
G.1 04168
G.2 8379674143
G.3 461753302487212079849965449740
G.4 4498524839276097
G.5 969808618674742283673774
G.6 521297393
G.7 20267353


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 2
2 4,7,2,1,0,6
3
4 3,0,8
5 0,4,3
6 8,1,7
7 5,4,4,3
8 4
9 6,8,7,8,7,3
G.ĐB 91918
G.1 71417
G.2 8876904327
G.3 514140073672340979887217571832
G.4 6133517926109379
G.5 577631541993803047211483
G.6 740282296
G.7 92252411


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 8,7,4,0,1
2 7,1,5,4
3 6,2,3,0
4 0,0
5 4
6 9
7 5,9,9,6
8 8,3,2
9 3,6,2
G.ĐB 15013
G.1 43153
G.2 4074563082
G.3 647455722604843263870342495773
G.4 2455097151751254
G.5 858611906393697242326650
G.6 999997294
G.7 29607977


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 3
2 6,4,9
3 2
4 5,5,3
5 3,5,4,0
6
7 3,1,5,2,9,7
8 2,7,6
9 0,3,9,7,4
G.ĐB 75188
G.1 80266
G.2 5260261671
G.3 439937720047305511891118150779
G.4 9062262274822405
G.5 559632735134636987901351
G.6 920046064
G.7 14186860


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,0,5,5
1 4,8
2 2,0
3 4
4 6
5 1
6 6,2,9,4,8,0
7 1,9,3
8 8,9,1,2
9 3,6,0
G.ĐB 07289
G.1 57908
G.2 1890669144
G.3 517297665254656927566823332508
G.4 0871531556947563
G.5 013254070788033308704833
G.6 359623838
G.7 03742587


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,6,8,7,3
1 5
2 9,3,5
3 3,2,3,3,8
4 4
5 2,6,6,9
6 3
7 1,0,4
8 9,8,7
9 4
G.ĐB 62778
G.1 20839
G.2 2922865528
G.3 223147346617819709059708767176
G.4 8299120207888971
G.5 575902163733236089841505
G.6 067617701
G.7 40443051


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 5,2,5,1
1 4,9,6,7
2 8,8
3 9,3,0
4 0,4
5 9,1
6 6,0,7
7 8,6,1
8 7,8,4
9 9

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
  • Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng SL giải thưởng Số lần quay Tiền thưởng
cho 1 vé trúng
Đặc biệt 8 giải (mùng 01 ÂL)
6 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
500.000.000
Phụ ĐB 12 giải (mùng 01 ÂL)
9 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
25.000.000
G.Nhất 15 giải Quay 5 số 10.000.000
G.Nhì 30 giải Quay 5 số 5.000.000
G.Ba 90 giải Quay 5 số 1.000.000
G.Tư 600 giải Quay 4 số 400.000
G.Năm 900 giải Quay 4 số 200.000
G.Sáu 4.500 giải Quay 3 số 100.000
G.Bảy 60.000 giải Quay 2 số 40.000
G.KK 15.000 giải Quay 5 số 40.000

Trong đó:

+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn – nghìn – trăm – chục – đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.

+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục – đơn vị)

*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải