G.ĐB 11873
G.1 79812
G.2 4728288599
G.3 709432298259952371174525221860
G.4 1123400234962068
G.5 438809453653595721439067
G.6 706799886
G.7 20530784


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,6,7
1 2,7
2 3,0
3
4 3,5,3
5 2,2,3,7,3
6 0,8,7
7 3
8 2,2,8,6,4
9 9,6,9
G.ĐB 38429
G.1 02633
G.2 3749840297
G.3 143319563882894727235199485732
G.4 1243025483839997
G.5 213673896623622468339192
G.6 062766980
G.7 28199064


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 9
2 9,3,3,4,8
3 3,1,8,2,6,3
4 3
5 4
6 2,6,4
7
8 3,9,0
9 8,7,4,4,7,2,0
G.ĐB 98375
G.1 76516
G.2 9616975327
G.3 433301576427087137049783625835
G.4 9431196258104897
G.5 911904907211205830740453
G.6 290942079
G.7 29030528


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4,3,5
1 6,0,9,1
2 7,9,8
3 0,6,5,1
4 2
5 8,3
6 9,4,2
7 5,4,9
8 7
9 7,0,0
G.ĐB 13484
G.1 62472
G.2 9764730290
G.3 966836464565882833822046422682
G.4 6452910231703977
G.5 752869963815778315290445
G.6 698485457
G.7 02443377


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,2
1 5
2 8,9
3 3
4 7,5,5,4
5 2,7
6 4
7 2,0,7,7
8 4,3,2,2,2,3,5
9 0,6,8
G.ĐB 38050
G.1 04168
G.2 8379674143
G.3 461753302487212079849965449740
G.4 4498524839276097
G.5 969808618674742283673774
G.6 521297393
G.7 20267353


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 2
2 4,7,2,1,0,6
3
4 3,0,8
5 0,4,3
6 8,1,7
7 5,4,4,3
8 4
9 6,8,7,8,7,3
G.ĐB 91918
G.1 71417
G.2 8876904327
G.3 514140073672340979887217571832
G.4 6133517926109379
G.5 577631541993803047211483
G.6 740282296
G.7 92252411


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 8,7,4,0,1
2 7,1,5,4
3 6,2,3,0
4 0,0
5 4
6 9
7 5,9,9,6
8 8,3,2
9 3,6,2
G.ĐB 15013
G.1 43153
G.2 4074563082
G.3 647455722604843263870342495773
G.4 2455097151751254
G.5 858611906393697242326650
G.6 999997294
G.7 29607977


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 3
2 6,4,9
3 2
4 5,5,3
5 3,5,4,0
6
7 3,1,5,2,9,7
8 2,7,6
9 0,3,9,7,4
G.ĐB 75188
G.1 80266
G.2 5260261671
G.3 439937720047305511891118150779
G.4 9062262274822405
G.5 559632735134636987901351
G.6 920046064
G.7 14186860


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,0,5,5
1 4,8
2 2,0
3 4
4 6
5 1
6 6,2,9,4,8,0
7 1,9,3
8 8,9,1,2
9 3,6,0
G.ĐB 07289
G.1 57908
G.2 1890669144
G.3 517297665254656927566823332508
G.4 0871531556947563
G.5 013254070788033308704833
G.6 359623838
G.7 03742587


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,6,8,7,3
1 5
2 9,3,5
3 3,2,3,3,8
4 4
5 2,6,6,9
6 3
7 1,0,4
8 9,8,7
9 4
G.ĐB 62778
G.1 20839
G.2 2922865528
G.3 223147346617819709059708767176
G.4 8299120207888971
G.5 575902163733236089841505
G.6 067617701
G.7 40443051


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 5,2,5,1
1 4,9,6,7
2 8,8
3 9,3,0
4 0,4
5 9,1
6 6,0,7
7 8,6,1
8 7,8,4
9 9
G.ĐB 22365
G.1 80585
G.2 5123318206
G.3 960192804133335844054776656983
G.4 0662976436499731
G.5 903439663093177578981925
G.6 266316572
G.7 97505324


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6,5
1 9,6
2 5,4
3 3,5,1,4
4 1,9
5 0,3
6 5,6,2,4,6,6
7 5,2
8 5,3
9 3,8,7
G.ĐB 35902
G.1 31314
G.2 9560240508
G.3 888009176896669720353284002228
G.4 7304977503932766
G.5 941412293791281097209332
G.6 840864219
G.7 40662622


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,2,8,0,4
1 4,4,0,9
2 8,9,0,6,2
3 5,2
4 0,0,0
5
6 8,9,6,4,6
7 5
8
9 3,1
G.ĐB 31186
G.1 04843
G.2 9147414263
G.3 713825609253921867657900044950
G.4 6310959744345220
G.5 840788115408512043322064
G.6 058233028
G.7 36101321


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,7,8
1 0,1,0,3
2 1,0,0,8,1
3 4,2,3,6
4 3
5 0,8
6 3,5,4
7 4
8 6,2
9 2,7
G.ĐB 18448
G.1 73829
G.2 7317457227
G.3 645701048487444722362599889251
G.4 6646244481890403
G.5 325005834468320461886210
G.6 779581275
G.7 11616210


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,4
1 0,1,0
2 9,7
3 6
4 8,4,6,4
5 1,0
6 8,1,2
7 4,0,9,5
8 4,9,3,8,1
9 8
G.ĐB 92009
G.1 83433
G.2 7324922498
G.3 883008251535780466851569601620
G.4 4914837531127130
G.5 153025575432329947939846
G.6 745471190
G.7 61799558


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9,0
1 5,4,2
2
3 3,0,0,2
4 9,6,5
5 7,8
6 1
7 5,1,9
8 0,5
9 8,6,9,3,0,5
G.ĐB 84528
G.1 96875
G.2 8363611470
G.3 176086574248426850447883464130
G.4 3346994623252587
G.5 692263488028412339557616
G.6 975239505
G.7 29480179


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,5,1
1 6
2 8,6,5,2,8,3,9
3 6,4,0,9
4 2,4,6,6,8,8
5 5
6
7 5,0,5,9
8 7
9
G.ĐB 74923
G.1 73722
G.2 6654212789
G.3 892537155056856879323173821677
G.4 3447970404941020
G.5 546508835728628872564655
G.6 041937132
G.7 88755762


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4
1
2 3,2,0,8
3 2,8,7,2
4 2,7,1
5 3,0,6,6,5,7
6 5,2
7 7,5
8 9,3,8,8
9 4
G.ĐB 55741
G.1 43813
G.2 0230900386
G.3 620334536994823712316217514881
G.4 6227779452548472
G.5 433506434241731159264135
G.6 928952289
G.7 49374609


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9,9
1 3,1
2 3,7,6,8
3 3,1,5,5,7
4 1,3,1,9,6
5 4,2
6 9
7 5,2
8 6,1,9
9 4
G.ĐB 58062
G.1 16342
G.2 3271432089
G.3 959218969540569921290561350218
G.4 9346413009373171
G.5 924254084964486194601769
G.6 794347393
G.7 47428744


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8
1 4,3,8
2 1,9
3 0,7
4 2,6,2,7,7,2,4
5
6 2,9,4,1,0,9
7 1
8 9,7
9 5,4,3
G.ĐB 05408
G.1 68722
G.2 7207236681
G.3 012969821327176411246201323342
G.4 2637836564322073
G.5 820121088851597246919401
G.6 378129806
G.7 04265066


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,1,8,1,6,4
1 3,3
2 2,4,9,6
3 7,2
4 2
5 1,0
6 5,6
7 2,6,3,2,8
8 1
9 6,1
G.ĐB 57123
G.1 20479
G.2 9419590632
G.3 095992459562714103022961084396
G.4 0499876992711209
G.5 942611817561168341790165
G.6 999275227
G.7 21231296


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,9
1 4,0,2
2 3,6,7,1,3
3 2
4
5
6 9,1,5
7 9,1,9,5
8 1,3
9 5,9,5,6,9,9,6
G.ĐB 63634
G.1 89812
G.2 8354602844
G.3 030953183501834537071073327255
G.4 2684898922685181
G.5 040680733678880907877548
G.6 446547268
G.7 43621316


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7,6,9
1 2,3,6
2
3 4,5,4,3
4 6,4,8,6,7,3
5 5
6 8,8,2
7 3,8
8 4,9,1,7
9 5
G.ĐB 94351
G.1 86452
G.2 4037570701
G.3 168267379920523292534651359983
G.4 8752100312580694
G.5 469260761357231506390106
G.6 792419788
G.7 99722742


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,3,6
1 3,5,9
2 6,3,7
3 9
4 2
5 1,2,3,2,8,7
6
7 5,6,2
8 3,8
9 9,4,2,2,9
G.ĐB 46260
G.1 22720
G.2 8150402173
G.3 166582064372434050682185741825
G.4 1921665437277848
G.5 626302492221968453454156
G.6 967239243
G.7 96577864


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4
1
2 0,5,1,7,1
3 4,9
4 3,8,9,5,3
5 8,7,4,6,7
6 0,8,3,7,4
7 3,8
8 4
9 6
G.ĐB 04408
G.1 98155
G.2 2978489293
G.3 393411439311089613520086738422
G.4 2710206973768015
G.5 280032823775019774506606
G.6 870440693
G.7 64736790


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,0,6
1 0,5
2 2
3
4 1,0
5 5,2,0
6 7,9,4,7
7 6,5,0,3
8 4,9,2
9 3,3,7,3,0
G.ĐB 79459
G.1 32985
G.2 3673928089
G.3 008248482831874101262999197383
G.4 9781953753879377
G.5 732788768618044833206967
G.6 972313256
G.7 71503280


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 8,3
2 4,8,6,7,0
3 9,7,2
4 8
5 9,6,0
6 7
7 4,7,6,2,1
8 5,9,3,1,7,0
9 1
G.ĐB 45297
G.1 72064
G.2 8614042405
G.3 127661097702349287543860504496
G.4 2441419767936975
G.5 274284215142429090437521
G.6 733013729
G.7 39707650


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 5,5
1 3
2 1,1,9
3 3,9
4 0,9,1,2,2,3
5 4,0
6 4,6
7 7,5,0,6
8
9 7,6,7,3,0
G.ĐB 67753
G.1 19470
G.2 8444350523
G.3 485071004872799015568362377648
G.4 4096616483078743
G.5 603628530517516726793096
G.6 454812208
G.7 76528551


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7,7,8
1 7,2
2 3,3
3 6
4 3,8,8,3
5 3,6,3,4,2,1
6 4,7
7 0,9,6
8 5
9 9,6,6
G.ĐB 88060
G.1 04143
G.2 2861084265
G.3 131983754014699889407426727235
G.4 3713873625319024
G.5 338419369737400386601216
G.6 887368121
G.7 95866442


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3
1 0,3,6
2 4,1
3 5,6,1,6,7
4 3,0,0,2
5
6 0,5,7,0,8,4
7
8 4,7,6
9 8,9,5
G.ĐB 90819
G.1 14462
G.2 4693876537
G.3 648838770617676036831344665386
G.4 6589103887012478
G.5 236857067865848419135540
G.6 027311663
G.7 50708822


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6,1,6
1 9,3,1
2 7,2
3 8,7,8
4 6,0
5
6 2,8,5,3
7 6,8,0
8 3,3,6,9,4,8
9

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
  • Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng SL giải thưởng Số lần quay Tiền thưởng
cho 1 vé trúng
Đặc biệt 8 giải (mùng 01 ÂL)
6 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
500.000.000
Phụ ĐB 12 giải (mùng 01 ÂL)
9 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
25.000.000
G.Nhất 15 giải Quay 5 số 10.000.000
G.Nhì 30 giải Quay 5 số 5.000.000
G.Ba 90 giải Quay 5 số 1.000.000
G.Tư 600 giải Quay 4 số 400.000
G.Năm 900 giải Quay 4 số 200.000
G.Sáu 4.500 giải Quay 3 số 100.000
G.Bảy 60.000 giải Quay 2 số 40.000
G.KK 15.000 giải Quay 5 số 40.000

Trong đó:

+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn – nghìn – trăm – chục – đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.

+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục – đơn vị)

*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải