XSMB Thứ 5 – Xổ số miền Bắc thứ 5

G.ĐB 07426
G.1 98379
G.2 3665542158
G.3 205471942660986168875363279116
G.4 8229961917057002
G.5 243612816999014474071184
G.6 391898713
G.7 73071343


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 5,2,7,7
1 6,9,3,3
2 6,6,9
3 2,6
4 7,4,3
5 5,8
6
7 9,3
8 6,7,1,4
9 9,1,8
G.ĐB 57999
G.1 27345
G.2 5701450063
G.3 324668897522112694636261265221
G.4 2456807312319668
G.5 025607295497295854244777
G.6 068473251
G.7 01621610


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1
1 4,2,2,6,0
2 1,9,4
3 1
4 5
5 6,6,8,1
6 3,6,3,8,8,2
7 5,3,7,3
8
9 9,7
G.ĐB 54869
G.1 34677
G.2 8058317410
G.3 121197537969729451960646306180
G.4 9936056559641109
G.5 735692731879601541253336
G.6 959344804
G.7 36207321


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9,4
1 0,9,5
2 9,5,0,1
3 6,6,6
4 4
5 6,9
6 9,3,5,4
7 7,9,3,9,3
8 3,0
9 6
G.ĐB 34562
G.1 39661
G.2 6795716661
G.3 062431040980709632473336251297
G.4 7945134910371650
G.5 461528963092915488156908
G.6 744249840
G.7 22449709


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9,9,8,9
1 5,5
2 2
3 7
4 3,7,5,9,4,9,0,4
5 7,0,4
6 2,1,1,2
7
8
9 7,6,2,7
G.ĐB 93127
G.1 54327
G.2 2528302829
G.3 300790545264446739451659087922
G.4 2606961112210026
G.5 066869407478843517255577
G.6 276183585
G.7 14126984


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6
1 1,4,2
2 7,7,9,2,1,6,5
3 5
4 6,5,0
5 2
6 8,9
7 9,8,7,6
8 3,3,5,4
9
G.ĐB 26788
G.1 71079
G.2 7963389149
G.3 554546617686152374722152779572
G.4 0476883813842211
G.5 530611108681736806193206
G.6 623382600
G.7 94004395


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6,6,0,0
1 1,0,9
2 7,3
3 3,8
4 9,3
5 4,2
6 8
7 9,6,2,2,6
8 8,4,1,2
9 4,5
G.ĐB 45305
G.1 95559
G.2 3889987603
G.3 921201812736684437857611164948
G.4 8908690447817686
G.5 287331674112669588266672
G.6 924485836
G.7 46066242


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 5,3,8,4,6
1 1,2
2 0,7,6,4
3 6
4 8,6,2
5 9
6 7,2
7 3,2
8 4,5,1,6,5
9 9,5
G.ĐB 50875
G.1 95632
G.2 3989234582
G.3 505570301238198209711389623153
G.4 0633198120324676
G.5 786614809846320215390475
G.6 884935151
G.7 25652003


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,3
1 2
2 5,0
3 2,3,2,9,5
4 6
5 7,3,1
6 6,5
7 5,1,6,5
8 2,1,0,4
9 2,8,6
G.ĐB 88733
G.1 73302
G.2 2420185392
G.3 288936175756710037910643162727
G.4 8037660393563574
G.5 515617477121165721103407
G.6 487227763
G.7 79142544


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,1,3,7
1 0,0,4
2 7,1,7,5
3 3,1,7
4 7,4
5 7,6,6,7
6 3
7 4,9
8 7
9 2,3,1
G.ĐB 11698
G.1 77996
G.2 4438648900
G.3 505560202373169911883940488068
G.4 2092614307365575
G.5 907886977078562236625048
G.6 924443417
G.7 61162084


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,4
1 7,6
2 3,2,4,0
3 6
4 3,8,3
5 6
6 9,8,2,1
7 5,8,8
8 6,8,4
9 8,6,2,7
G.ĐB 52566
G.1 34841
G.2 5152793225
G.3 117282515180780492175512057854
G.4 0466498005636846
G.5 618953809292670347589247
G.6 104794694
G.7 64632191


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,4
1 7
2 7,5,8,0,1
3
4 1,6,7
5 1,4,8
6 6,6,3,4,3
7
8 0,0,9,0
9 2,4,4,1
G.ĐB 59722
G.1 39954
G.2 8271003209
G.3 786243200143234627577078181883
G.4 8076879190560768
G.5 645210963635630562238703
G.6 457589380
G.7 92337038


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9,1,5,3
1
2 2,4,3
3 4,5,3,8
4
5 4,7,6,2,7
6 8
7 6,0
8 1,3,9,0
9 1,6,2
G.ĐB 49956
G.1 86503
G.2 3014991295
G.3 798988810948412538693834384577
G.4 7509501993621933
G.5 055927484246449739501919
G.6 057038963
G.7 48121478


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,9,9
1 2,9,9,2,4
2
3 3,8
4 9,3,8,6,8
5 6,9,0,7
6 9,2,3
7 7,8
8
9 5,8,7
G.ĐB 73040
G.1 49951
G.2 4596686381
G.3 415930009286954843404743963862
G.4 2848764534390211
G.5 130444803555394651263834
G.6 166251788
G.7 52052962


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4,5
1 1
2 6,9
3 9,9,4
4 0,0,8,5,6
5 1,4,5,1,2
6 6,2,6,2
7
8 1,0,8
9 3,2
G.ĐB 57973
G.1 56968
G.2 1461765709
G.3 805523737015250204402290477493
G.4 7257124714669018
G.5 221690709700065138603967
G.6 696165515
G.7 58496644


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9,4,0
1 7,8,6,5
2
3
4 0,7,9,4
5 2,0,7,1,8
6 8,6,0,7,5,6
7 3,0,0
8
9 3,6
G.ĐB 79186
G.1 32553
G.2 7939152920
G.3 329129458436898310732091587443
G.4 6367703000531383
G.5 185731801684117711098748
G.6 715727370
G.7 30983547


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9
1 2,5,5
2 0,7
3 0,0,5
4 3,8,7
5 3,3,7
6 7
7 3,7,0
8 6,4,3,0,4
9 1,8,8
G.ĐB 25102
G.1 39262
G.2 2726260903
G.3 837453901283875124953380923707
G.4 2471590105235567
G.5 900002485132641039791027
G.6 692080999
G.7 01065079


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,3,9,7,1,0,1,6
1 2,0
2 3,7
3 2
4 5,8
5
6 2,2,7
7 5,1,9,9
8
9 5,2,9
G.ĐB 80288
G.1 61964
G.2 8240290573
G.3 869178120263682322670887245092
G.4 4562006802879372
G.5 685724170553767421080438
G.6 396653630
G.7 51692262


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,2,8
1 7,7
2 2
3 8,0
4
5 7,3,3,1
6 4,7,2,8,9,2
7 3,2,2,4
8 8,2,7
9 2,6
G.ĐB 21171
G.1 85403
G.2 7984071628
G.3 704215342593257679086012924822
G.4 8442544377342039
G.5 728853796926416650221814
G.6 647208190
G.7 68224710


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,8,8
1 4,0
2 8,1,5,9,2,6,2,2
3 4,9
4 0,2,3,7,7
5 7
6 6,8
7 1,9
8 8
9
G.ĐB 58286
G.1 59809
G.2 2721491487
G.3 388082754266389679506020871038
G.4 1808636787120887
G.5 050241351080991572840175
G.6 959760942
G.7 72387462


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9,8,8,8,2
1 4,2,5
2
3 8,5,8
4 2,2
5 0,9
6 7,0,2
7 5,2,4
8 6,7,9,7,0,4
9
G.ĐB 26902
G.1 17552
G.2 9549622758
G.3 370398573414296420918703808681
G.4 5105054313865587
G.5 873943637301721752648207
G.6 069373802
G.7 60661561


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,5,1,7,2
1 7,5
2
3 9,4,8,9
4 3
5 2,8
6 3,4,9,0,6,1
7 3
8 1,6,7
9 6,6,1
G.ĐB 44798
G.1 94748
G.2 3009536372
G.3 014285531461653454855211652671
G.4 7701138193934736
G.5 701910194066217902838953
G.6 322406805
G.7 95053657


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,6,5,5
1 4,6,9,9
2 8,2
3 6,6
4 8
5 3,3,7
6 6
7 2,1,9
8 5,1,3
9 8,5,3,5
G.ĐB 06920
G.1 56675
G.2 6771670226
G.3 258837811784401107999406069390
G.4 0144988376436236
G.5 397600385573013503926592
G.6 424847468
G.7 13879836


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1
1 6,7,3
2 0,6,4
3 6,8,5,6
4 4,3,7
5
6 0,8
7 5,6,3
8 3,3,7
9 9,0,2,2,8
G.ĐB 84267
G.1 02244
G.2 9370267381
G.3 119661024359342894682104634369
G.4 8713500912576787
G.5 554431167782955750426535
G.6 124416017
G.7 84519900


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,9,0
1 3,6,6,7
2 4
3 5
4 4,3,2,6,4,2
5 7,7,1
6 7,6,8,9
7
8 1,7,2,4
9 9
G.ĐB 46904
G.1 84800
G.2 9834812229
G.3 538615235170551348067049895789
G.4 6537363352134450
G.5 407218445044285731423607
G.6 368359314
G.7 61636441


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4,0,6,7
1 3,4
2 9
3 7,3
4 8,4,4,2,1
5 1,1,0,7,9
6 1,8,1,3,4
7 2
8 9
9 8
G.ĐB 13437
G.1 01318
G.2 2844582535
G.3 714773962454759256252311363826
G.4 4472898179540986
G.5 534498054411802433033715
G.6 934777592
G.7 66884831


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 5,3
1 8,3,1,5
2 4,5,6,4
3 7,5,4,1
4 5,4,8
5 9,4
6 6
7 7,2,7
8 1,6,8
9 2
G.ĐB 95921
G.1 60072
G.2 6077242018
G.3 905288512993364580758324177085
G.4 6817120426354543
G.5 331711981200409117777879
G.6 188582598
G.7 81277120


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4,0
1 8,7,7
2 1,8,9,7,0
3 5
4 1,3
5
6 4
7 2,2,5,7,9,1
8 5,8,2,1
9 8,1,8
G.ĐB 20319
G.1 70232
G.2 2950071249
G.3 168849988128251717869777782108
G.4 7537280294433856
G.5 252155322000798792910000
G.6 369815984
G.7 67749689


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,8,2,0,0
1 9,5
2 1
3 2,7,2
4 9,3
5 1,6
6 9,7
7 7,4
8 4,1,6,7,4,9
9 1,6
G.ĐB 22632
G.1 63943
G.2 0111919532
G.3 768568948264227005620164185632
G.4 7352861678288053
G.5 557283288721763728726281
G.6 990054631
G.7 18679970


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 9,6,8
2 7,8,8,1
3 2,2,2,7,1
4 3,1
5 6,2,3,4
6 2,7
7 2,2,0
8 2,1
9 0,9
G.ĐB 63134
G.1 66488
G.2 8310650659
G.3 643278525306416709699217448990
G.4 8984443614665849
G.5 863819647075374112404458
G.6 860897971
G.7 55787380


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6
1 6
2 7
3 4,6,8
4 9,1,0
5 9,3,8,5
6 9,6,4,0
7 4,5,1,8,3
8 8,4,0
9 0,7

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
  • Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng SL giải thưởng Số lần quay Tiền thưởng
cho 1 vé trúng
Đặc biệt 8 giải (mùng 01 ÂL)
6 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
500.000.000
Phụ ĐB 12 giải (mùng 01 ÂL)
9 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
25.000.000
G.Nhất 15 giải Quay 5 số 10.000.000
G.Nhì 30 giải Quay 5 số 5.000.000
G.Ba 90 giải Quay 5 số 1.000.000
G.Tư 600 giải Quay 4 số 400.000
G.Năm 900 giải Quay 4 số 200.000
G.Sáu 4.500 giải Quay 3 số 100.000
G.Bảy 60.000 giải Quay 2 số 40.000
G.KK 15.000 giải Quay 5 số 40.000

Trong đó:

+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn – nghìn – trăm – chục – đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.

+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục – đơn vị)

*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải