XSMB Thứ 5 – Xổ số miền Bắc thứ 5

G.ĐB 62904
G.1 16351
G.2 9210984405
G.3 502158232654744811576094693661
G.4 7880357309169336
G.5 944392415284979842777296
G.6 591346154
G.7 69529537


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4,9,5
1 5,6
2 6
3 6,7
4 4,6,3,1,6
5 1,7,4,2
6 1,9
7 3,7
8 0,4
9 8,6,1,5
G.ĐB 69356
G.1 22552
G.2 3514015293
G.3 350102813333342655787443657981
G.4 4851276189933587
G.5 690926932363175033287628
G.6 753388635
G.7 73804286


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9
1
2 8,8
3 3,6,5
4 0,2,2
5 6,2,1,0,3
6 1,3
7 8,3
8 1,7,8,0,6
9 3,3,3
G.ĐB 69389
G.1 34052
G.2 4809195190
G.3 286428726512540991282229124399
G.4 6903445732786776
G.5 457862285858061145407296
G.6 788031386
G.7 01426589


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,1
1 1
2 8,8
3 1
4 2,0,0,2
5 2,7,8
6 5,5
7 8,6,8
8 9,8,6,9
9 1,0,1,9,6
G.ĐB 49879
G.1 61196
G.2 5581326560
G.3 666283945853044668839498504961
G.4 0689125279701626
G.5 409595038586702634914985
G.6 800015450
G.7 07829890


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,0,7
1 3,5
2 8,6,6
3
4 4
5 8,2,0
6 0,1
7 9,0
8 3,5,9,6,5,2
9 6,5,1,8,0
G.ĐB 81866
G.1 15018
G.2 9773852425
G.3 469843939323620456490777932333
G.4 6001769858795739
G.5 282004268268436360072889
G.6 843426191
G.7 87135256


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,7
1 8,3
2 5,0,0,6,6
3 8,3,9
4 9,3
5 2,6
6 6,8,3
7 9,9
8 4,9,7
9 3,8,1
G.ĐB 69169
G.1 64118
G.2 4708442711
G.3 638591472877445279496474281409
G.4 9407448909991759
G.5 401497271414905722993594
G.6 630802403
G.7 03649472


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9,7,2,3,3
1 8,1,4,4
2 8,7
3
4 5,9,2
5 9,9,7
6 9,4
7 2
8 4,9
9 9,9,4,4
G.ĐB 03047
G.1 58941
G.2 4744256737
G.3 559677594824885077360209356900
G.4 7490015253007005
G.5 817550376867742585007138
G.6 385939306
G.7 33864982


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,0,5,0,6
1
2 5
3 7,6,7,8,9,3
4 7,1,2,8,9
5 2
6 7,7
7 5
8 5,5,6,2
9 3,0
G.ĐB 39648
G.1 89254
G.2 8331067194
G.3 175531651390168819666740822446
G.4 2546112678893202
G.5 865427272819496088838030
G.6 429531092
G.7 28922399


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,2
1 0,3,9
2 6,7,9,8,3
3 0,1
4 8,6,6
5 4,3,4
6 8,6,0
7
8 9,3
9 4,2,2,9
G.ĐB 82488
G.1 52311
G.2 0707242726
G.3 404814986776166293993619363578
G.4 9404283460121448
G.5 412613471048729578208038
G.6 450637460
G.7 25709013


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4
1 1,2,3
2 6,6,0,5
3 4,8,7
4 8,7,8
5
6 7,6,0
7 2,8,0
8 8,1
9 9,3,5,0
G.ĐB 48331
G.1 33214
G.2 9556575869
G.3 850355095842526306627740894544
G.4 6513172661792439
G.5 224157186452702250617065
G.6 333911376
G.7 51102070


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8
1 4,3,8,1,0
2 6,6,2,0
3 1,5,9,3
4 4,1
5 8,2,1
6 5,9,2,1,5
7 9,6,0
8
9
G.ĐB 85852
G.1 17339
G.2 8150461590
G.3 119233995106845018159373955388
G.4 9488738822089004
G.5 957052763461738853036573
G.6 473597056
G.7 42312127


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4,8,4,3
1 5
2 3,1,7
3 9,9,1
4 5,2
5 2,1,6
6 1
7 0,6,3,3
8 8,8,8,8
9 0,7
G.ĐB 87444
G.1 41182
G.2 9495951442
G.3 933016218740592474706952879028
G.4 7292411807775462
G.5 825444162280915450799784
G.6 115186944
G.7 32617799


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1
1 8,6,5
2 8,8
3 2
4 4,2,4
5 9,4,4
6 2,1
7 0,7,9,7
8 2,7,0,4,6
9 2,2,9
G.ĐB 77375
G.1 14114
G.2 9940453941
G.3 452399232758366845177115813890
G.4 9479864804939881
G.5 396135994206262522018153
G.6 912735727
G.7 56245742


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4,6,1
1 4,7,2
2 7,5,7,4
3 9,5
4 1,8,2
5 8,3,6,7
6 6,1
7 5,9
8 1
9 0,3,9
G.ĐB 54998
G.1 54578
G.2 9291481659
G.3 674867617628243256909732527064
G.4 0717573617477684
G.5 399886103999474987009998
G.6 933271914
G.7 77231148


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 4,7,0,4,1
2 5,3
3 6,3
4 3,7,9,8
5 9
6 4
7 8,6,1,7
8 6,4
9 8,0,8,9,8
G.ĐB 28285
G.1 45785
G.2 1406597397
G.3 202455061386575832919710929793
G.4 1447832173435081
G.5 332215786731239036873549
G.6 185547711
G.7 82232884


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9
1 3,1
2 1,2,3,8
3 1
4 5,7,3,9,7
5
6 5
7 5,8
8 5,5,1,7,5,2,4
9 7,1,3,0
G.ĐB 10240
G.1 34474
G.2 5041844965
G.3 096941206398849110968066243064
G.4 1261993412677227
G.5 011353203130497202716073
G.6 278247228
G.7 62123602


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2
1 8,3,2
2 7,0,8
3 4,0,6
4 0,9,7
5
6 5,3,2,4,1,7,2
7 4,2,1,3,8
8
9 4,6
G.ĐB 15131
G.1 17201
G.2 2397259182
G.3 385688398395738341666703860011
G.4 6923149395792063
G.5 805166250511401405256554
G.6 435920911
G.7 12395271


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1
1 1,1,4,1,2
2 3,5,5,0
3 1,8,8,5,9
4
5 1,4,2
6 8,6,3
7 2,9,1
8 2,3
9 3
G.ĐB 88485
G.1 81423
G.2 4839307890
G.3 519460798363690092006826108586
G.4 8909198046979087
G.5 968796176090852632799866
G.6 403775949
G.7 83214181


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,9,3
1 7
2 3,6,1
3
4 6,9,1
5
6 1,6
7 9,5
8 5,3,6,0,7,7,3,1
9 3,0,0,7,0
G.ĐB 06245
G.1 38517
G.2 4064470647
G.3 815206970311751711848227725595
G.4 7806386138362974
G.5 828408851003456516751006
G.6 364482020
G.7 15867649


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,6,3,6
1 7,5
2 0,0
3 6
4 5,4,7,9
5 1
6 1,5,4
7 7,4,5,6
8 4,4,5,2,6
9 5
G.ĐB 35627
G.1 13260
G.2 9621717317
G.3 283406087347641192969379158846
G.4 1425087802696048
G.5 411459737447095102131899
G.6 568558529
G.7 44243761


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 7,7,4,3
2 7,5,9,4
3 7
4 0,1,6,8,7,4
5 1,8
6 0,9,8,1
7 3,8,3
8
9 6,1,9
G.ĐB 07426
G.1 98379
G.2 3665542158
G.3 205471942660986168875363279116
G.4 8229961917057002
G.5 243612816999014474071184
G.6 391898713
G.7 73071343


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 5,2,7,7
1 6,9,3,3
2 6,6,9
3 2,6
4 7,4,3
5 5,8
6
7 9,3
8 6,7,1,4
9 9,1,8
G.ĐB 57999
G.1 27345
G.2 5701450063
G.3 324668897522112694636261265221
G.4 2456807312319668
G.5 025607295497295854244777
G.6 068473251
G.7 01621610


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1
1 4,2,2,6,0
2 1,9,4
3 1
4 5
5 6,6,8,1
6 3,6,3,8,8,2
7 5,3,7,3
8
9 9,7
G.ĐB 54869
G.1 34677
G.2 8058317410
G.3 121197537969729451960646306180
G.4 9936056559641109
G.5 735692731879601541253336
G.6 959344804
G.7 36207321


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9,4
1 0,9,5
2 9,5,0,1
3 6,6,6
4 4
5 6,9
6 9,3,5,4
7 7,9,3,9,3
8 3,0
9 6
G.ĐB 34562
G.1 39661
G.2 6795716661
G.3 062431040980709632473336251297
G.4 7945134910371650
G.5 461528963092915488156908
G.6 744249840
G.7 22449709


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9,9,8,9
1 5,5
2 2
3 7
4 3,7,5,9,4,9,0,4
5 7,0,4
6 2,1,1,2
7
8
9 7,6,2,7
G.ĐB 93127
G.1 54327
G.2 2528302829
G.3 300790545264446739451659087922
G.4 2606961112210026
G.5 066869407478843517255577
G.6 276183585
G.7 14126984


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6
1 1,4,2
2 7,7,9,2,1,6,5
3 5
4 6,5,0
5 2
6 8,9
7 9,8,7,6
8 3,3,5,4
9
G.ĐB 26788
G.1 71079
G.2 7963389149
G.3 554546617686152374722152779572
G.4 0476883813842211
G.5 530611108681736806193206
G.6 623382600
G.7 94004395


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6,6,0,0
1 1,0,9
2 7,3
3 3,8
4 9,3
5 4,2
6 8
7 9,6,2,2,6
8 8,4,1,2
9 4,5
G.ĐB 45305
G.1 95559
G.2 3889987603
G.3 921201812736684437857611164948
G.4 8908690447817686
G.5 287331674112669588266672
G.6 924485836
G.7 46066242


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 5,3,8,4,6
1 1,2
2 0,7,6,4
3 6
4 8,6,2
5 9
6 7,2
7 3,2
8 4,5,1,6,5
9 9,5
G.ĐB 50875
G.1 95632
G.2 3989234582
G.3 505570301238198209711389623153
G.4 0633198120324676
G.5 786614809846320215390475
G.6 884935151
G.7 25652003


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,3
1 2
2 5,0
3 2,3,2,9,5
4 6
5 7,3,1
6 6,5
7 5,1,6,5
8 2,1,0,4
9 2,8,6
G.ĐB 88733
G.1 73302
G.2 2420185392
G.3 288936175756710037910643162727
G.4 8037660393563574
G.5 515617477121165721103407
G.6 487227763
G.7 79142544


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,1,3,7
1 0,0,4
2 7,1,7,5
3 3,1,7
4 7,4
5 7,6,6,7
6 3
7 4,9
8 7
9 2,3,1
G.ĐB 11698
G.1 77996
G.2 4438648900
G.3 505560202373169911883940488068
G.4 2092614307365575
G.5 907886977078562236625048
G.6 924443417
G.7 61162084


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,4
1 7,6
2 3,2,4,0
3 6
4 3,8,3
5 6
6 9,8,2,1
7 5,8,8
8 6,8,4
9 8,6,2,7

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
  • Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng SL giải thưởng Số lần quay Tiền thưởng
cho 1 vé trúng
Đặc biệt 8 giải (mùng 01 ÂL)
6 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
500.000.000
Phụ ĐB 12 giải (mùng 01 ÂL)
9 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
25.000.000
G.Nhất 15 giải Quay 5 số 10.000.000
G.Nhì 30 giải Quay 5 số 5.000.000
G.Ba 90 giải Quay 5 số 1.000.000
G.Tư 600 giải Quay 4 số 400.000
G.Năm 900 giải Quay 4 số 200.000
G.Sáu 4.500 giải Quay 3 số 100.000
G.Bảy 60.000 giải Quay 2 số 40.000
G.KK 15.000 giải Quay 5 số 40.000

Trong đó:

+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn – nghìn – trăm – chục – đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.

+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục – đơn vị)

*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải