XSMB Thứ 3 – Xổ số miền Bắc thứ 3

G.ĐB 96850
G.1 66671
G.2 5131074053
G.3 366421917258381144336281692024
G.4 4787821777610665
G.5 845208693282071048047663
G.6 366886216
G.7 12519118


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4
1 0,6,7,0,6,2,8
2 4
3 3
4 2
5 0,3,2,1
6 1,5,9,3,6
7 1,2
8 1,7,2,6
9 1
G.ĐB 16510
G.1 57524
G.2 4621099866
G.3 593269759541257027240096952074
G.4 0760166833133684
G.5 629978984768621033554816
G.6 717130568
G.7 69622741


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 0,0,3,0,6,7
2 4,6,4,7
3
4 1
5 7,5
6 6,9,0,8,8,8,9,2
7 4
8 4
9 5,9,8
G.ĐB 62909
G.1 09387
G.2 2390206705
G.3 056491192885591778572477273380
G.4 1057495519818866
G.5 890623140248677731838562
G.6 262654029
G.7 65865435


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9,2,5,6
1 4
2 8,9
3 5
4 9,8
5 7,7,5,4,4
6 6,2,2,5
7 2,7
8 7,0,1,3,6
9 1
G.ĐB 59619
G.1 57086
G.2 9693720940
G.3 235156335989273675801210465171
G.4 6781849224320942
G.5 405913087139757849151820
G.6 728921919
G.7 82179907


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4,8,7
1 9,5,5,9,7
2 0,8,1
3 7,2,9
4 0,2
5 9,9
6
7 3,1,8
8 6,0,1,2
9 2,9
G.ĐB 15636
G.1 19173
G.2 8568179930
G.3 130444440218216839957818687187
G.4 6448859947831398
G.5 695999322256737344006765
G.6 996855572
G.7 33442251


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,0
1 6
2 2
3 6,0,2,3
4 4,8,4
5 9,6,5,1
6 5
7 3,3,2
8 1,6,7,3
9 5,9,8,6
G.ĐB 00212
G.1 02044
G.2 5449432692
G.3 375254221018702872513379701356
G.4 3464336212683795
G.5 638975347475029147191601
G.6 593102749
G.7 76926478


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,1,2
1 2,0,9
2 5
3 4
4 4,9
5 1,6
6 4,2,8,4
7 5,6,8
8 9
9 4,2,7,5,1,3,2
G.ĐB 87122
G.1 64388
G.2 5168445089
G.3 157021186995889954123584575289
G.4 3651784801029621
G.5 195185830029969202789912
G.6 300105083
G.7 75261899


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,2,0,5
1 2,2,8
2 2,1,9,6
3
4 5,8
5 1,1
6 9
7 8,5
8 8,4,9,9,9,3,3
9 2,9
G.ĐB 36209
G.1 22265
G.2 9762079071
G.3 170636165447294396978559798822
G.4 5624540231670381
G.5 787893503316809709867762
G.6 378568805
G.7 85806176


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9,2,5
1 6
2 0,2,4
3
4
5 4,0
6 5,3,7,2,8,1
7 1,8,8,6
8 1,6,5,0
9 4,7,7,7
G.ĐB 57406
G.1 97758
G.2 3721624939
G.3 300327875031430438224334122605
G.4 7939858071310783
G.5 086696567260451575733621
G.6 592419079
G.7 68187800


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6,5,0
1 6,5,9,8
2 2,1
3 9,2,0,9,1
4 1
5 8,0,6
6 6,0,8
7 3,9,8
8 0,3
9 2
G.ĐB 39100
G.1 22276
G.2 2154714250
G.3 251237788746966346207331114277
G.4 6749371067058203
G.5 105006800240071152037214
G.6 944182395
G.7 63993102


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,5,3,3,2
1 1,0,1,4
2 3,0
3 1
4 7,9,0,4
5 0,0
6 6,3
7 6,7
8 7,0,2
9 5,9
G.ĐB 91267
G.1 65567
G.2 4958327981
G.3 289416381168505684579849231709
G.4 1990113674616895
G.5 231246962846020688733910
G.6 017320886
G.7 52598415


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 5,9,6
1 1,2,0,7,5
2
3 6
4 1,6
5 7,2,9
6 7,7,1
7 3
8 3,1,6,4
9 2,0,5,6
G.ĐB 08524
G.1 80556
G.2 0205655365
G.3 933631650350553554364414619053
G.4 3556768860960141
G.5 493246834211635798715990
G.6 921194760
G.7 38268395


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3
1 1
2 4,1,6
3 6,2,8
4 6,1
5 6,6,3,3,6,7
6 5,3,0
7 1
8 8,3,3
9 6,0,4,5
G.ĐB 87441
G.1 45966
G.2 0622188252
G.3 277454581668217415174191232545
G.4 7691497599116182
G.5 609710466006257522986725
G.6 022468449
G.7 74004911


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6,0
1 6,7,7,2,1,1
2 1,5,2
3
4 1,5,5,6,9,9
5 2
6 6,8
7 5,5,4
8 2
9 1,7,8
G.ĐB 95539
G.1 74503
G.2 3742862493
G.3 552156274275409132092822302871
G.4 3363540767818041
G.5 350138556093339260024492
G.6 236215743
G.7 90793758


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,9,9,7,1,2
1 5,5
2 8,3
3 9,6,7
4 2,1,3
5 5,8
6 3
7 1,9
8 1
9 3,3,2,2,0
G.ĐB 48877
G.1 34321
G.2 6295965902
G.3 266833104998561682293757153782
G.4 0360537030544853
G.5 414379621775202304553683
G.6 287175670
G.7 77680891


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,8
1
2 1,9,3
3
4 9,3
5 9,4,3,5
6 1,0,2,8
7 7,1,0,5,5,0,7
8 3,2,3,7
9 1
G.ĐB 10956
G.1 44230
G.2 1143521121
G.3 290012934814423050751346949804
G.4 3705383909989020
G.5 140854222848490440732200
G.6 387850383
G.7 35441059


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,4,5,8,4,0
1
2 1,3,0,2
3 0,5,9,5
4 8,8,4
5 6,0,9
6 9
7 5,3
8 7,3
9 8
G.ĐB 94636
G.1 47326
G.2 9614287117
G.3 279036031688517901293805218824
G.4 6196314955986656
G.5 012020735725974127756044
G.6 216472185
G.7 29813130


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3
1 7,6,7,6
2 6,9,4,0,5,9
3 6,1,0
4 2,9,1,4
5 2,6
6
7 3,5,2
8 5,1
9 6,8
G.ĐB 14577
G.1 66388
G.2 7250657508
G.3 003056588284801386473090112566
G.4 2019706170629014
G.5 120257189539920453790370
G.6 308532193
G.7 40829057


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6,8,5,1,1,2,4,8
1 9,4,8
2
3 9,2
4 7,0
5 7
6 6,1,2
7 7,9,0
8 8,2,2
9 3,0
G.ĐB 62970
G.1 39467
G.2 4062804048
G.3 858285005117798879416411564474
G.4 6711832406215607
G.5 105861466328559359177918
G.6 954545397
G.7 63292851


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7
1 5,1,7,8
2 8,8,4,1,8,9,8
3
4 8,1,6,5
5 1,8,4,1
6 7,3
7 0,4
8
9 8,3,7
G.ĐB 47521
G.1 07540
G.2 7573173475
G.3 912735514486736999008234111775
G.4 4831785155812662
G.5 413888787384196672575976
G.6 206459399
G.7 66615107


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,6,7
1
2 1
3 1,6,1,8
4 0,4,1
5 1,7,9,1
6 2,6,6,1
7 5,3,5,8,6
8 1,4
9 9
G.ĐB 11913
G.1 00010
G.2 4574826907
G.3 213832921236806315830643205215
G.4 5903849952184870
G.5 203652011028117166092730
G.6 782009902
G.7 01549939


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7,6,3,1,9,9,2,1
1 3,0,2,5,8
2 8
3 2,6,0,9
4 8
5 4
6
7 0,1
8 3,3,2
9 9,9
G.ĐB 17948
G.1 51570
G.2 9126322132
G.3 005230362743013065753040770045
G.4 4513619982463789
G.5 860172851129014501420079
G.6 926913865
G.7 55662916


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7,1
1 3,3,3,6
2 3,7,9,6,9
3 2
4 8,5,6,5,2
5 5
6 3,5,6
7 0,5,9
8 9,5
9 9
G.ĐB 85800
G.1 00197
G.2 4269264848
G.3 291006305236810406394234975155
G.4 3675249836696507
G.5 958738983298530246433914
G.6 066614953
G.7 36974157


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,0,7,2
1 0,4,4
2
3 9,6
4 8,9,3,1
5 2,5,3,7
6 9,6
7 5
8 7
9 7,2,8,8,8,7
G.ĐB 10949
G.1 97813
G.2 4024897258
G.3 171725372616571150185084354542
G.4 2387710570240996
G.5 837079105928100426938577
G.6 045513973
G.7 27902403


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 5,4,3
1 3,8,0,3
2 6,4,8,7,4
3
4 9,8,3,2,5
5 8
6
7 2,1,0,7,3
8 7
9 6,3,0
G.ĐB 39267
G.1 84582
G.2 6286395065
G.3 791141310779397077727305325712
G.4 2594214132251854
G.5 587256135111022292991476
G.6 340709936
G.7 06089870


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7,9,6,8
1 4,2,3,1
2 5,2
3 6
4 1,0
5 3,4
6 7,3,5
7 2,2,6,0
8 2
9 7,4,9,8
G.ĐB 91388
G.1 78862
G.2 7723216765
G.3 831989407376943752834251884151
G.4 2559055727185845
G.5 965558877722287665403629
G.6 908426722
G.7 09295916


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,9
1 8,8,6
2 2,9,6,2,9
3 2
4 3,5,0
5 1,9,7,5,9
6 2,5
7 3,6
8 8,3,7
9 8
G.ĐB 70876
G.1 93617
G.2 2699544394
G.3 647643783738294866565578007378
G.4 5076552538883630
G.5 579383712703898350473767
G.6 707310747
G.7 67060791


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,7,6,7
1 7,0
2 5
3 7,0
4 7,7
5 6
6 4,7,7
7 6,8,6,1
8 0,8,3
9 5,4,4,3,1
G.ĐB 84521
G.1 59398
G.2 0695597174
G.3 768613867996018065785362581976
G.4 9277482206963467
G.5 534948659875962322137340
G.6 604563431
G.7 93922719


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4
1 8,3,9
2 1,5,2,3,7
3 1
4 9,0
5 5
6 1,7,5,3
7 4,9,8,6,7,5
8
9 8,6,3,2
G.ĐB 34556
G.1 36657
G.2 5720024205
G.3 364237816358672873559477355715
G.4 1239830506463939
G.5 583008002419505739284018
G.6 773025899
G.7 32475653


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,5,5,0
1 5,9,8
2 3,8,5
3 9,9,0,2
4 6,7
5 6,7,5,7,6,3
6 3
7 2,3,3
8
9 9
G.ĐB 45236
G.1 33099
G.2 9224885832
G.3 199638659404650579035110334001
G.4 9605817486953932
G.5 110098356748345258169380
G.6 003883109
G.7 34778481


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,3,1,5,0,3,9
1 6
2
3 6,2,2,5,4
4 8,8
5 0,2
6 3
7 4,7
8 0,3,4,1
9 9,4,5

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
  • Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng SL giải thưởng Số lần quay Tiền thưởng
cho 1 vé trúng
Đặc biệt 8 giải (mùng 01 ÂL)
6 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
500.000.000
Phụ ĐB 12 giải (mùng 01 ÂL)
9 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
25.000.000
G.Nhất 15 giải Quay 5 số 10.000.000
G.Nhì 30 giải Quay 5 số 5.000.000
G.Ba 90 giải Quay 5 số 1.000.000
G.Tư 600 giải Quay 4 số 400.000
G.Năm 900 giải Quay 4 số 200.000
G.Sáu 4.500 giải Quay 3 số 100.000
G.Bảy 60.000 giải Quay 2 số 40.000
G.KK 15.000 giải Quay 5 số 40.000

Trong đó:

+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn – nghìn – trăm – chục – đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.

+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục – đơn vị)

*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải