G.ĐB 79496
G.1 54389
G.2 1487999309
G.3 863010217009978474418320910665
G.4 6962079753440621
G.5 776621890312585050038386
G.6 359794639
G.7 45126022


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,3,9,9
1 2,2
2 1,2
3 9
4 1,4,5
5 9
6 0,2,5,6
7 0,8,9
8 6,9,9
9 4,6,7
G.ĐB 09466
G.1 96676
G.2 0899343413
G.3 295077714213259051594825963945
G.4 7304200180735968
G.5 800355042222125213989231
G.6 955966994
G.7 72787348


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,3,4,4,7
1 3
2 2
3 1
4 2,5,8
5 2,5,9,9,9
6 6,6,8
7 2,3,3,6,8
8
9 3,4,8
G.ĐB 77620
G.1 88861
G.2 5480192539
G.3 114633675240043377316371235521
G.4 6614984347778339
G.5 521897360989878302277844
G.6 994721669
G.7 95748907


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,7
1 2,4,8
2 0,1,1,7
3 1,6,9,9
4 3,3,4
5 2
6 1,3,9
7 4,7
8 3,9,9
9 4,5
G.ĐB 60082
G.1 56295
G.2 5887142384
G.3 843367492828100899353035015825
G.4 0820235691754416
G.5 389421688203820000979537
G.6 945843698
G.7 76280992


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,3,9
1 6
2 0,5,8,8
3 5,6,7
4 3,5
5 6
6 8
7 1,5,6
8 2,4
9 2,4,5,7,8
G.ĐB 74990
G.1 57985
G.2 7748433052
G.3 813645867412602836953177454774
G.4 0166149935619098
G.5 856136865040924988683006
G.6 726553932
G.7 70105646


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,6
1
2 6
3 2
4 6,9
5 2,3,6
6 1,1,4,6,8
7 0,4,4,4
8 4,5,6
9 0,5,8,9
G.ĐB 17409
G.1 34794
G.2 0249177554
G.3 051507760092021429317334440793
G.4 6405997337429996
G.5 252277553264263792157973
G.6 460970823
G.7 07535214


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9,0,5,7
1 4,5
2 1,2,3
3 1,7
4 2,4
5 0,2,3,4,5
6 0,4
7 0,3,3
8
9 1,3,4,6
G.ĐB 86127
G.1 95915
G.2 8684137274
G.3 108291945885562075218570170057
G.4 1080380962675179
G.5 526061109746151865044996
G.6 942278257
G.7 15821855


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,4,9
1 0,5,5,8,8
2 7,1,9
3
4 1,2,6
5 5,7,7,8
6 0,2,7
7 4,8,9
8 0,2
9 6
G.ĐB 47490
G.1 72043
G.2 0983029003
G.3 308791515762025167552335705880
G.4 8291695399811132
G.5 081103412380493549148694
G.6 232937880
G.7 63297512


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3
1 1,2,4
2 5,9
3 0,2,2,5,7
4 1,3
5 3,5,7,7
6 3
7 5,9
8 0,0,0,1
9 0,1,4
G.ĐB 55200
G.1 18539
G.2 6901879701
G.3 777752710644932694634935874462
G.4 6188988534289737
G.5 124510614589030988672047
G.6 832502909
G.7 79735087


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,1,2,6,9,9
1 8
2 8
3 2,2,7,9
4 5,7
5 0,8
6 1,2,3,7
7 3,5,9
8 5,7,8,9
9
G.ĐB 16880
G.1 28703
G.2 3952563916
G.3 150960869126638165189352628481
G.4 8610714808581031
G.5 159729145213464566619199
G.6 934848328
G.7 66634565


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3
1 0,3,4,6,8
2 5,6,8
3 1,4,8
4 5,5,8,8
5 8
6 1,3,5,6
7
8 0,1
9 1,6,7,9
G.ĐB 12317
G.1 81118
G.2 7567955486
G.3 536401164198550516973575758353
G.4 4876803963939366
G.5 107390986376614934730458
G.6 004560330
G.7 28170122


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,4
1 7,7,8
2 2,8
3 0,9
4 0,1,9
5 0,3,7,8
6 0,6
7 3,3,6,6,9
8 6
9 3,7,8
G.ĐB 44624
G.1 05886
G.2 7518144812
G.3 092113988751882985921310035623
G.4 3810536633523783
G.5 944273354865870294540153
G.6 064111819
G.7 47595428


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,2
1 0,1,1,2,9
2 4,3,8
3 5
4 2,7
5 2,3,4,4,9
6 4,5,6
7
8 1,2,3,6,7
9 2
G.ĐB 12681
G.1 26928
G.2 8456879326
G.3 605977744198277621913032297918
G.4 5890939463388901
G.5 491697711007280652928652
G.6 815466192
G.7 33160817


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,6,7,8
1 5,6,6,7,8
2 2,6,8
3 3,8
4 1
5 2
6 6,8
7 1,7
8 1
9 0,1,2,2,4,7
G.ĐB 96850
G.1 66671
G.2 5131074053
G.3 366421917258381144336281692024
G.4 4787821777610665
G.5 845208693282071048047663
G.6 366886216
G.7 12519118


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4
1 0,0,2,6,6,7,8
2 4
3 3
4 2
5 0,1,2,3
6 1,3,5,6,9
7 1,2
8 1,2,6,7
9 1
G.ĐB 16510
G.1 57524
G.2 4621099866
G.3 593269759541257027240096952074
G.4 0760166833133684
G.5 629978984768621033554816
G.6 717130568
G.7 69622741


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 0,0,0,3,6,7
2 4,4,6,7
3
4 1
5 5,7
6 0,2,6,8,8,8,9,9
7 4
8 4
9 5,8,9
G.ĐB 62909
G.1 09387
G.2 2390206705
G.3 056491192885591778572477273380
G.4 1057495519818866
G.5 890623140248677731838562
G.6 262654029
G.7 65865435


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9,2,5,6
1 4
2 8,9
3 5
4 8,9
5 4,4,5,7,7
6 2,2,5,6
7 2,7
8 0,1,3,6,7
9 1
G.ĐB 59619
G.1 57086
G.2 9693720940
G.3 235156335989273675801210465171
G.4 6781849224320942
G.5 405913087139757849151820
G.6 728921919
G.7 82179907


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4,7,8
1 9,5,5,7,9
2 0,1,8
3 2,7,9
4 0,2
5 9,9
6
7 1,3,8
8 0,1,2,6
9 2,9
G.ĐB 15636
G.1 19173
G.2 8568179930
G.3 130444440218216839957818687187
G.4 6448859947831398
G.5 695999322256737344006765
G.6 996855572
G.7 33442251


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,2
1 6
2 2
3 6,0,2,3
4 4,4,8
5 1,5,6,9
6 5
7 2,3,3
8 1,3,6,7
9 5,6,8,9
G.ĐB 00212
G.1 02044
G.2 5449432692
G.3 375254221018702872513379701356
G.4 3464336212683795
G.5 638975347475029147191601
G.6 593102749
G.7 76926478


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,2,2
1 2,0,9
2 5
3 4
4 4,9
5 1,6
6 2,4,4,8
7 5,6,8
8 9
9 1,2,2,3,4,5,7
G.ĐB 87122
G.1 64388
G.2 5168445089
G.3 157021186995889954123584575289
G.4 3651784801029621
G.5 195185830029969202789912
G.6 300105083
G.7 75261899


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,2,2,5
1 2,2,8
2 2,1,6,9
3
4 5,8
5 1,1
6 9
7 5,8
8 3,3,4,8,9,9,9
9 2,9
G.ĐB 36209
G.1 22265
G.2 9762079071
G.3 170636165447294396978559798822
G.4 5624540231670381
G.5 787893503316809709867762
G.6 378568805
G.7 85806176


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9,2,5
1 6
2 0,2,4
3
4
5 0,4
6 1,2,3,5,7,8
7 1,6,8,8
8 0,1,5,6
9 4,7,7,7
G.ĐB 57406
G.1 97758
G.2 3721624939
G.3 300327875031430438224334122605
G.4 7939858071310783
G.5 086696567260451575733621
G.6 592419079
G.7 68187800


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6,0,5
1 5,6,8,9
2 1,2
3 0,1,2,9,9
4 1
5 0,6,8
6 0,6,8
7 3,8,9
8 0,3
9 2
G.ĐB 39100
G.1 22276
G.2 2154714250
G.3 251237788746966346207331114277
G.4 6749371067058203
G.5 105006800240071152037214
G.6 944182395
G.7 63993102


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,2,3,3,5
1 0,1,1,4
2 0,3
3 1
4 0,4,7,9
5 0,0
6 3,6
7 6,7
8 0,2,7
9 5,9
G.ĐB 91267
G.1 65567
G.2 4958327981
G.3 289416381168505684579849231709
G.4 1990113674616895
G.5 231246962846020688733910
G.6 017320886
G.7 52598415


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 5,6,9
1 0,1,2,5,7
2
3 6
4 1,6
5 2,7,9
6 7,1,7
7 3
8 1,3,4,6
9 0,2,5,6
G.ĐB 08524
G.1 80556
G.2 0205655365
G.3 933631650350553554364414619053
G.4 3556768860960141
G.5 493246834211635798715990
G.6 921194760
G.7 38268395


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3
1 1
2 4,1,6
3 2,6,8
4 1,6
5 3,3,6,6,6,7
6 0,3,5
7 1
8 3,3,8
9 0,4,5,6
G.ĐB 87441
G.1 45966
G.2 0622188252
G.3 277454581668217415174191232545
G.4 7691497599116182
G.5 609710466006257522986725
G.6 022468449
G.7 74004911


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,6
1 1,1,2,6,7,7
2 1,2,5
3
4 1,5,5,6,9,9
5 2
6 6,8
7 4,5,5
8 2
9 1,7,8
G.ĐB 95539
G.1 74503
G.2 3742862493
G.3 552156274275409132092822302871
G.4 3363540767818041
G.5 350138556093339260024492
G.6 236215743
G.7 90793758


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,2,3,7,9,9
1 5,5
2 3,8
3 9,6,7
4 1,2,3
5 5,8
6 3
7 1,9
8 1
9 0,2,2,3,3
G.ĐB 48877
G.1 34321
G.2 6295965902
G.3 266833104998561682293757153782
G.4 0360537030544853
G.5 414379621775202304553683
G.6 287175670
G.7 77680891


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,8
1
2 1,3,9
3
4 3,9
5 3,4,5,9
6 0,1,2,8
7 7,0,0,1,5,5,7
8 2,3,3,7
9 1
G.ĐB 10956
G.1 44230
G.2 1143521121
G.3 290012934814423050751346949804
G.4 3705383909989020
G.5 140854222848490440732200
G.6 387850383
G.7 35441059


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,1,4,4,5,8
1
2 0,1,2,3
3 0,5,5,9
4 4,8,8
5 6,0,9
6 9
7 3,5
8 3,7
9 8
G.ĐB 94636
G.1 47326
G.2 9614287117
G.3 279036031688517901293805218824
G.4 6196314955986656
G.5 012020735725974127756044
G.6 216472185
G.7 29813130


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3
1 6,6,7,7
2 0,4,5,6,9,9
3 6,0,1
4 1,2,4,9
5 2,6
6
7 2,3,5
8 1,5
9 6,8

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
  • Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng SL giải thưởng Số lần quay Tiền thưởng
cho 1 vé trúng
Đặc biệt 8 giải (mùng 01 ÂL)
6 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
500.000.000
Phụ ĐB 12 giải (mùng 01 ÂL)
9 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
25.000.000
G.Nhất 15 giải Quay 5 số 10.000.000
G.Nhì 30 giải Quay 5 số 5.000.000
G.Ba 90 giải Quay 5 số 1.000.000
G.Tư 600 giải Quay 4 số 400.000
G.Năm 900 giải Quay 4 số 200.000
G.Sáu 4.500 giải Quay 3 số 100.000
G.Bảy 60.000 giải Quay 2 số 40.000
G.KK 15.000 giải Quay 5 số 40.000

Trong đó:

+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn – nghìn – trăm – chục – đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.

+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục – đơn vị)

*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải