XSMB Thứ 3 – Xổ số miền Bắc thứ 3

G.ĐB 47521
G.1 07540
G.2 7573173475
G.3 912735514486736999008234111775
G.4 4831785155812662
G.5 413888787384196672575976
G.6 206459399
G.7 66615107


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,6,7
1
2 1
3 1,6,1,8
4 0,4,1
5 1,7,9,1
6 2,6,6,1
7 5,3,5,8,6
8 1,4
9 9
G.ĐB 11913
G.1 00010
G.2 4574826907
G.3 213832921236806315830643205215
G.4 5903849952184870
G.5 203652011028117166092730
G.6 782009902
G.7 01549939


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7,6,3,1,9,9,2,1
1 3,0,2,5,8
2 8
3 2,6,0,9
4 8
5 4
6
7 0,1
8 3,3,2
9 9,9
G.ĐB 17948
G.1 51570
G.2 9126322132
G.3 005230362743013065753040770045
G.4 4513619982463789
G.5 860172851129014501420079
G.6 926913865
G.7 55662916


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7,1
1 3,3,3,6
2 3,7,9,6,9
3 2
4 8,5,6,5,2
5 5
6 3,5,6
7 0,5,9
8 9,5
9 9
G.ĐB 85800
G.1 00197
G.2 4269264848
G.3 291006305236810406394234975155
G.4 3675249836696507
G.5 958738983298530246433914
G.6 066614953
G.7 36974157


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,0,7,2
1 0,4,4
2
3 9,6
4 8,9,3,1
5 2,5,3,7
6 9,6
7 5
8 7
9 7,2,8,8,8,7
G.ĐB 10949
G.1 97813
G.2 4024897258
G.3 171725372616571150185084354542
G.4 2387710570240996
G.5 837079105928100426938577
G.6 045513973
G.7 27902403


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 5,4,3
1 3,8,0,3
2 6,4,8,7,4
3
4 9,8,3,2,5
5 8
6
7 2,1,0,7,3
8 7
9 6,3,0
G.ĐB 39267
G.1 84582
G.2 6286395065
G.3 791141310779397077727305325712
G.4 2594214132251854
G.5 587256135111022292991476
G.6 340709936
G.7 06089870


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7,9,6,8
1 4,2,3,1
2 5,2
3 6
4 1,0
5 3,4
6 7,3,5
7 2,2,6,0
8 2
9 7,4,9,8
G.ĐB 91388
G.1 78862
G.2 7723216765
G.3 831989407376943752834251884151
G.4 2559055727185845
G.5 965558877722287665403629
G.6 908426722
G.7 09295916


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,9
1 8,8,6
2 2,9,6,2,9
3 2
4 3,5,0
5 1,9,7,5,9
6 2,5
7 3,6
8 8,3,7
9 8
G.ĐB 70876
G.1 93617
G.2 2699544394
G.3 647643783738294866565578007378
G.4 5076552538883630
G.5 579383712703898350473767
G.6 707310747
G.7 67060791


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,7,6,7
1 7,0
2 5
3 7,0
4 7,7
5 6
6 4,7,7
7 6,8,6,1
8 0,8,3
9 5,4,4,3,1
G.ĐB 84521
G.1 59398
G.2 0695597174
G.3 768613867996018065785362581976
G.4 9277482206963467
G.5 534948659875962322137340
G.6 604563431
G.7 93922719


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4
1 8,3,9
2 1,5,2,3,7
3 1
4 9,0
5 5
6 1,7,5,3
7 4,9,8,6,7,5
8
9 8,6,3,2
G.ĐB 34556
G.1 36657
G.2 5720024205
G.3 364237816358672873559477355715
G.4 1239830506463939
G.5 583008002419505739284018
G.6 773025899
G.7 32475653


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,5,5,0
1 5,9,8
2 3,8,5
3 9,9,0,2
4 6,7
5 6,7,5,7,6,3
6 3
7 2,3,3
8
9 9
G.ĐB 45236
G.1 33099
G.2 9224885832
G.3 199638659404650579035110334001
G.4 9605817486953932
G.5 110098356748345258169380
G.6 003883109
G.7 34778481


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,3,1,5,0,3,9
1 6
2
3 6,2,2,5,4
4 8,8
5 0,2
6 3
7 4,7
8 0,3,4,1
9 9,4,5
G.ĐB 50925
G.1 75781
G.2 9507245895
G.3 415718904212852474560081862562
G.4 8894561531655278
G.5 194270553612478051383630
G.6 212766598
G.7 41288540


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 8,5,2,2
2 5,8
3 8,0
4 2,2,1,0
5 2,6,5
6 2,5,6
7 2,1,8
8 1,0,5
9 5,4,8
G.ĐB 73132
G.1 07023
G.2 2068011439
G.3 908233489466864317635691632737
G.4 7532137255544557
G.5 933939540197947034783924
G.6 827958726
G.7 03315210


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3
1 6,0
2 3,3,4,7,6
3 2,9,7,2,9,1
4
5 4,7,4,8,2
6 4,3
7 2,0,8
8
9 4,7
G.ĐB 06367
G.1 75549
G.2 3789786396
G.3 210493839371943845060077695951
G.4 0309128684504114
G.5 942417462855019745724922
G.6 912992842
G.7 72443896


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6,9
1 4,2
2 4,2
3 8
4 9,9,3,6,2,4
5 1,0,5
6 7
7 6,2,2
8 6
9 7,6,3,7,2,6
G.ĐB 49278
G.1 26681
G.2 2527761276
G.3 250400482677227445261662606494
G.4 1586568768662962
G.5 661766861073912489613505
G.6 030130681
G.7 22722171


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 5
1 7
2 6,7,6,6,4,2,1
3 0,0
4
5
6 6,2,1
7 8,7,6,3,2,1
8 1,6,7,6,1
9 4
G.ĐB 60279
G.1 20329
G.2 9486206840
G.3 883895433716232443135018672731
G.4 7872699789830988
G.5 784325736406236137558515
G.6 282626868
G.7 55329915


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6
1 3,5,5
2 9,6
3 7,2,1,2
4 0,3
5 5,5
6 2,1,8
7 9,2,3
8 9,6,3,8,2
9 7,9
G.ĐB 41861
G.1 12901
G.2 8286876177
G.3 029594760210678553173830653035
G.4 9975170843001454
G.5 189745044626274545620388
G.6 367908599
G.7 90564522


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,2,6,8,0,4,8
1 7
2 6,2
3 5
4 5,5
5 9,4,6
6 1,8,2,7
7 7,8,5
8 8
9 7,9,0
G.ĐB 80766
G.1 27080
G.2 6409660943
G.3 711749707793957197866308756243
G.4 9054741501672940
G.5 321491789878606670765984
G.6 325947371
G.7 70191497


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 5,4,9,4
2 5
3
4 3,3,0,7
5 7,4
6 6,7,6
7 4,7,8,8,6,1,0
8 0,6,7,4
9 6,7
G.ĐB 04430
G.1 18971
G.2 4712000337
G.3 111679515031425221074466179135
G.4 9009885152213489
G.5 644696095128730431407896
G.6 731874836
G.7 90957285


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7,9,9,4
1
2 0,5,1,8
3 0,7,5,1,6
4 6,0
5 0,1
6 7,1
7 1,4,2
8 9,5
9 6,0,5
G.ĐB 75659
G.1 75566
G.2 5902367456
G.3 389645558184603121712835265940
G.4 4360482713437450
G.5 021867765159930912601920
G.6 483269720
G.7 31605705


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,9,5
1 8
2 3,7,0,0
3 1
4 0,3
5 9,6,2,0,9,7
6 6,4,0,0,9,0
7 1,6
8 1,3
9
G.ĐB 45631
G.1 13852
G.2 3892322036
G.3 954635360116942821383363916157
G.4 5535453516830814
G.5 385085655513517024521716
G.6 959819106
G.7 57415839


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,6
1 4,3,6,9
2 3
3 1,6,8,9,5,5,9
4 2,1
5 2,7,0,2,9,7,8
6 3,5
7
8 3
9
G.ĐB 06883
G.1 50713
G.2 4805874292
G.3 377201529720477302038062191467
G.4 0689161463700331
G.5 506290112825870954942724
G.6 376872148
G.7 85093350


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,9,9
1 3,4,1
2 0,1,5,4
3 1,3
4 8
5 8,0
6 7,2
7 7,0,6,2
8 3,9,5
9 2,7,4
G.ĐB 49195
G.1 69643
G.2 2618162071
G.3 878394762306396114970447484913
G.4 9536670616625744
G.5 432942076959476398924007
G.6 019409161
G.7 79092482


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6,7,7,9,9
1 3,9
2 3,9,4
3 9,6
4 3,4
5 9
6 2,3,1
7 1,4,9
8 1,2
9 5,6,7,2
G.ĐB 51232
G.1 37107
G.2 2848815667
G.3 678299511522549942188827622122
G.4 3666389504822513
G.5 556232736925220185085024
G.6 768006915
G.7 60025333


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7,1,8,6,2
1 5,8,3,5
2 9,2,5,4
3 2,3
4 9
5 3
6 7,6,2,8,0
7 6,3
8 8,2
9 5
G.ĐB 88661
G.1 71607
G.2 9415094670
G.3 115303364122483019475418671865
G.4 1544328138713994
G.5 464741106011477359055281
G.6 748272904
G.7 78737905


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7,5,4,5
1 0,1
2
3
4 1,7,4,7,8
5
6 1,5
7 0,1,3,2,8,3,9
8 3,6,1,1
9 4
G.ĐB 83079
G.1 15731
G.2 3245782498
G.3 531587548627217338186385980647
G.4 3761376218765343
G.5 216828341420332220134508
G.6 425236119
G.7 70900734


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,7
1 7,8,3,9
2 0,2,5
3 1,4,6,4
4 7,3
5 7,8,9
6 1,2,8
7 9,6,0
8 6
9 8,0
G.ĐB 20765
G.1 15037
G.2 3586893065
G.3 578403964693650764078050027833
G.4 7861981873710560
G.5 718501309462295101041993
G.6 287387650
G.7 96603721


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7,0,4
1 8
2 1
3 7,3,0,7
4 0,6
5 0,1,0
6 5,8,5,1,0,2,0
7 1
8 5,7,7
9 3,6
G.ĐB 95972
G.1 02366
G.2 4359056621
G.3 191951421652782533479281999789
G.4 0740690759578967
G.5 485186915830730162303908
G.6 882890258
G.7 61271744


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7,1,8
1 6,9,7
2 1,7
3 0,0
4 7,0,4
5 7,1,8
6 6,7,1
7 2
8 2,9,2
9 0,5,1,0
G.ĐB 19031
G.1 78859
G.2 7839219184
G.3 087412253953479893024513893780
G.4 6799187090945813
G.5 565850311982951406517630
G.6 208378741
G.7 63378249


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,8
1 3,4
2
3 1,9,8,1,0,7
4 1,1,9
5 9,8,1
6 3
7 9,0,8
8 4,0,2,2
9 2,9,4
G.ĐB 58546
G.1 87138
G.2 7075246168
G.3 962083148886067221833785954970
G.4 5523147179789994
G.5 276711429742932712267965
G.6 921554160
G.7 30256414


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8
1 4
2 3,7,6,1,5
3 8,0
4 6,2,2
5 2,9,4
6 8,7,7,5,0,4
7 0,1,8
8 8,3
9 4

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
  • Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng SL giải thưởng Số lần quay Tiền thưởng
cho 1 vé trúng
Đặc biệt 8 giải (mùng 01 ÂL)
6 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
500.000.000
Phụ ĐB 12 giải (mùng 01 ÂL)
9 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
25.000.000
G.Nhất 15 giải Quay 5 số 10.000.000
G.Nhì 30 giải Quay 5 số 5.000.000
G.Ba 90 giải Quay 5 số 1.000.000
G.Tư 600 giải Quay 4 số 400.000
G.Năm 900 giải Quay 4 số 200.000
G.Sáu 4.500 giải Quay 3 số 100.000
G.Bảy 60.000 giải Quay 2 số 40.000
G.KK 15.000 giải Quay 5 số 40.000

Trong đó:

+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn – nghìn – trăm – chục – đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.

+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục – đơn vị)

*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải