XSMT Thứ 6 – Xổ số miền Trung Thứ 6

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 30 57
G.7 654 827
G.6 542819514100 413647201163
G.5 4928 2465
G.4 76261486751048009461629697132226774 88915350601995838918530119065839844
G.3 9110896333 0123879710
G.2 54143 80946
G.1 25210 60755
G.ĐB 403367 465562

Loto Gia Lai Thứ sáu, 12/04/2024

Đầu Loto
0 8,0
1 0
2 2,8,8
3 3,0
4 3
5 1,4
6 7,1,1,9
7 5,4
8 0
9

Loto Ninh Thuận Thứ sáu, 12/04/2024

Đầu Loto
0
1 0,5,8,1
2 0,7
3 8,6
4 6,4
5 5,8,8,7
6 2,0,5,3
7
8
9
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 95 74
G.7 151 062
G.6 422445112017 115963575270
G.5 1134 8678
G.4 25785037600659999244394641614939247 77729987247431490089207167913127889
G.3 8879672182 2159127099
G.2 30569 89873
G.1 05016 67016
G.ĐB 854776 329648

Loto Gia Lai Thứ sáu, 05/04/2024

Đầu Loto
0
1 6,1,7
2 4
3 4
4 4,9,7
5 1
6 9,0,4
7 6
8 2,5
9 6,9,5

Loto Ninh Thuận Thứ sáu, 05/04/2024

Đầu Loto
0
1 6,4,6
2 9,4
3 1
4 8
5 9,7
6 2
7 3,8,0,4
8 9,9
9 1,9
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 23 26
G.7 808 119
G.6 812676643701 704783803494
G.5 2705 4701
G.4 05354503649179916520305233149313043 00850613986851456449942868241355070
G.3 9278618175 2922764534
G.2 17590 06384
G.1 40233 00822
G.ĐB 786688 417381

Loto Gia Lai Thứ sáu, 29/03/2024

Đầu Loto
0 5,1,8
1
2 0,3,6,3
3 3
4 3
5 4
6 4,4
7 5
8 8,6
9 0,9,3

Loto Ninh Thuận Thứ sáu, 29/03/2024

Đầu Loto
0 1
1 4,3,9
2 2,7,6
3 4
4 9,7
5 0
6
7 0
8 1,4,6,0
9 8,4
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 49 75
G.7 497 948
G.6 055558830337 222536094287
G.5 6545 4662
G.4 53899165582465304146370294283601138 55618326942592609462061469866851894
G.3 3040779991 6501704262
G.2 77640 29944
G.1 00914 91920
G.ĐB 982528 809490

Loto Gia Lai Thứ sáu, 22/03/2024

Đầu Loto
0 7
1 4
2 8,9
3 6,8,7
4 0,6,5,9
5 8,3,5
6
7
8 3
9 1,9,7

Loto Ninh Thuận Thứ sáu, 22/03/2024

Đầu Loto
0 9
1 7,8
2 0,6,5
3
4 4,6,8
5
6 2,2,8,2
7 5
8 7
9 0,4,4
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 83 56
G.7 845 064
G.6 248338703855 186962096929
G.5 5582 5227
G.4 43067406183755810096925028321706986 58372487867572757454994763725794615
G.3 1895489906 1642878129
G.2 64530 34641
G.1 38600 14509
G.ĐB 199174 974278

Loto Gia Lai Thứ sáu, 15/03/2024

Đầu Loto
0 0,6,2
1 8,7
2
3 0
4 5
5 4,8,5
6 7
7 4,0
8 6,2,3,3
9 6

Loto Ninh Thuận Thứ sáu, 15/03/2024

Đầu Loto
0 9,9
1 5
2 8,9,7,7,9
3
4 1
5 4,7,6
6 9,4
7 8,2,6
8 6
9
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 15 16
G.7 088 059
G.6 896076117058 326657589084
G.5 4382 6169
G.4 89561939319422929559720583443810777 95853864861278908910180878737797752
G.3 2745076688 5728251615
G.2 81616 38290
G.1 64922 29990
G.ĐB 239343 648970

Loto Gia Lai Thứ sáu, 08/03/2024

Đầu Loto
0
1 6,1,5
2 2,9
3 1,8
4 3
5 0,9,8,8
6 1,0
7 7
8 8,2,8
9

Loto Ninh Thuận Thứ sáu, 08/03/2024

Đầu Loto
0
1 5,0,6
2
3
4
5 3,2,8,9
6 9,6
7 0,7
8 2,6,9,7,4
9 0,0
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 64 17
G.7 218 650
G.6 703686848862 628192375398
G.5 0414 7953
G.4 46599113747196225938288920839519182 12589371314168977664645115515152122
G.3 0403801011 9822498984
G.2 24378 96629
G.1 01150 04572
G.ĐB 155290 173882

Loto Gia Lai Thứ sáu, 01/03/2024

Đầu Loto
0
1 1,4,8
2
3 8,8,6
4
5 0
6 2,2,4
7 8,4
8 2,4
9 0,9,2,5

Loto Ninh Thuận Thứ sáu, 01/03/2024

Đầu Loto
0
1 1,7
2 9,4,2
3 1,7
4
5 1,3,0
6 4
7 2
8 2,4,9,9,1
9 8
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 94 15
G.7 302 036
G.6 248930039102 464892503838
G.5 1304 6211
G.4 43504333003019011926003887052010868 87483887425629615808409704319434286
G.3 6252544708 9261568612
G.2 99616 14656
G.1 27364 46249
G.ĐB 686327 706092

Loto Gia Lai Thứ sáu, 23/02/2024

Đầu Loto
0 8,4,0,4,3,2,2
1 6
2 7,5,6,0
3
4
5
6 4,8
7
8 8,9
9 0,4

Loto Ninh Thuận Thứ sáu, 23/02/2024

Đầu Loto
0 8
1 5,2,1,5
2
3 8,6
4 9,2,8
5 6,0
6
7 0
8 3,6
9 2,6,4
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 35 61
G.7 778 489
G.6 995005898426 855244643824
G.5 6814 3405
G.4 02462921408989378098287698807733302 17033555430903113812176087410659531
G.3 8438423940 0719223676
G.2 63130 85035
G.1 97257 45504
G.ĐB 384028 143106

Loto Gia Lai Thứ sáu, 16/02/2024

Đầu Loto
0 2
1 4
2 8,6
3 0,5
4 0,0
5 7,0
6 2,9
7 7,8
8 4,9
9 3,8

Loto Ninh Thuận Thứ sáu, 16/02/2024

Đầu Loto
0 6,4,8,6,5
1 2
2 4
3 5,3,1,1
4 3
5 2
6 4,1
7 6
8 9
9 2
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 39 26
G.7 666 715
G.6 428112834337 518440653131
G.5 0838 4276
G.4 97029317652509985963950880272087741 04751158824778631959418593426549025
G.3 4304413848 6703411440
G.2 40424 40211
G.1 92732 17545
G.ĐB 219388 189383

Loto Gia Lai Thứ sáu, 09/02/2024

Đầu Loto
0
1
2 4,9,0
3 2,8,7,9
4 4,8,1
5
6 5,3,6
7
8 8,8,1,3
9 9

Loto Ninh Thuận Thứ sáu, 09/02/2024

Đầu Loto
0
1 1,5
2 5,6
3 4,1
4 5,0
5 1,9,9
6 5,5
7 6
8 3,2,6,4
9