XSMB Thứ 6 – Xổ số miền Bắc thứ 6

G.ĐB 12073
G.1 92837
G.2 2862202259
G.3 530101439179427132477697260599
G.4 6594582168582983
G.5 099354838027691652134770
G.6 850036185
G.7 27831680


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 0,6,3,6
2 2,7,1,7,7
3 7,6
4 7
5 9,8,0
6
7 3,2,0
8 3,3,5,3,0
9 1,9,4,3
G.ĐB 72666
G.1 96992
G.2 5291821197
G.3 210344576573219290100237006089
G.4 0372629140990369
G.5 700703156233701026116123
G.6 270306325
G.7 05134919


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7,6,5
1 8,9,0,5,0,1,3,9
2 3,5
3 4,3
4 9
5
6 6,5,9
7 0,2,0
8 9
9 2,7,1,9
G.ĐB 37869
G.1 01431
G.2 0790066341
G.3 810799562776989105473748634353
G.4 4618554118540752
G.5 499020295211977972497896
G.6 717867363
G.7 05678762


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,5
1 8,1,7
2 7,9
3 1
4 1,7,1,9
5 3,4,2
6 9,7,3,7,2
7 9,9
8 9,6,7
9 0,6
G.ĐB 95371
G.1 07286
G.2 2399854295
G.3 309278118468459293609767118598
G.4 3721610263636756
G.5 758214711256742333226997
G.6 840527579
G.7 21910369


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,3
1
2 7,1,3,2,7,1
3
4
5 9,6,6
6 0,3,9
7 1,1,1,9
8 6,4,2
9 8,5,8,7,1
G.ĐB 12334
G.1 51885
G.2 9434178676
G.3 863723616153081611572525483626
G.4 9449729995943832
G.5 003566007679948581257951
G.6 784939809
G.7 91025966


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,9,2
1
2 6,5
3 4,2,5,9
4 1,9
5 7,4,1,9
6 1,6
7 6,2,9
8 5,1,5,4
9 9,4,1
G.ĐB 71307
G.1 20243
G.2 1709460989
G.3 315279238296787367944848277297
G.4 5626665002117778
G.5 102288639869712452251665
G.6 011087756
G.7 52144443


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7
1 1,1,4
2 7,6,2,4,5
3
4 3,4,3
5 0,6,2
6 3,9,5
7 8
8 9,2,7,2,7
9 4,4,7
G.ĐB 71961
G.1 83331
G.2 7782634607
G.3 420631514267205328297258404871
G.4 7471102307965943
G.5 660034162788215364253770
G.6 386092940
G.7 21236546


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7,5,0
1 6
2 6,9,3,5,1,3
3 1
4 2,3,0,6
5 3
6 1,3,5
7 1,1,0
8 4,8,6
9 6,2
G.ĐB 16053
G.1 88635
G.2 2533763488
G.3 597752943927290240408253067189
G.4 0547674179417289
G.5 782454698625716812045983
G.6 308973820
G.7 79009345


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4,8,0
1
2 4,5,0
3 5,7,9,0
4 0,7,1,1,5
5 3
6 9,8
7 5,3,9
8 8,9,9,3
9 0,3
G.ĐB 34864
G.1 00693
G.2 9733118776
G.3 569955580526599224355809835835
G.4 8683166174508941
G.5 869529546320027626661431
G.6 720634467
G.7 98295884


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 5
1
2 0,0,9
3 1,5,5,1,4
4 1
5 0,4,8
6 4,1,6,7
7 6,6
8 3,4
9 3,5,9,8,5,8
G.ĐB 85852
G.1 17339
G.2 150461590
G.3 119233995106845018159373955388
G.4 9488738822089004
G.5 957052763461738853036573
G.6 473597056
G.7 42312127


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4,8,4,3
1 5
2 3,1,7
3 9,9,1
4 5,2
5 2,1,6
6 1
7 0,6,3,3
8 8,8,8,8
9 0,7
G.ĐB 28174
G.1 06876
G.2 6647138080
G.3 941633379750042946356590804190
G.4 8084721803843702
G.5 255148677331879666775394
G.6 755539280
G.7 93556805


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,2,5
1 8
2
3 5,1,9
4 2
5 1,5,5
6 3,7,8
7 4,6,1,7
8 0,4,4,0
9 7,0,6,4,3
G.ĐB 20347
G.1 29197
G.2 1921863399
G.3 825608054817544733964510710888
G.4 4359656848111038
G.5 182384472579249123528442
G.6 947733318
G.7 58562006


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7,6
1 8,1,8
2 3,0
3 8,3
4 7,8,4,7,2,7
5 9,2,8,6
6 0,8
7 9
8 8
9 7,9,6,1
G.ĐB 14609
G.1 36645
G.2 1273535132
G.3 856466323496221059505152675074
G.4 6682963876313787
G.5 783378937435841101556886
G.6 075481224
G.7 17698861


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9
1 1,7
2 1,6,4
3 5,2,4,8,1,3,5
4 5,6
5 0,5
6 9,1
7 4,5
8 2,7,6,1,8
9 3
G.ĐB 13113
G.1 39786
G.2 6620015781
G.3 577160560089058374773112585815
G.4 2872421030557656
G.5 597598654483498498339996
G.6 906600547
G.7 02935359


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,0,6,0,2
1 3,6,5,0
2 5
3 3
4 7
5 8,5,6,3,9
6 5
7 7,2,5
8 6,1,3,4
9 6,3
G.ĐB 38267
G.1 08715
G.2 7136328859
G.3 504690080401569473043654791458
G.4 5367671796521153
G.5 920124262161895067935932
G.6 011537441
G.7 96636945


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4,4,1
1 5,7,1
2 6
3 2,7
4 7,1,5
5 9,8,2,3,0
6 7,3,9,9,7,1,3,9
7
8
9 3,6
G.ĐB 36120
G.1 01808
G.2 2414389224
G.3 545870930757960577213901639494
G.4 5586657477505640
G.5 155982017221958689386743
G.6 847456145
G.7 95938584


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,7,1
1 6
2 0,4,1,1
3 8
4 3,0,3,7,5
5 0,9,6
6
7 4
8 7,6,6,5,4
9 4,5,3
G.ĐB 76711
G.1 52564
G.2 4921238823
G.3 932620719079116447164739184559
G.4 9818202033768782
G.5 183293605435087909518128
G.6 539899078
G.7 14685292


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 1,2,6,6,8,4
2 3,0,8
3 2,5,9
4
5 9,1,2
6 4,2,0,8
7 6,9,8
8 2
9 0,1,9,2
G.ĐB 36904
G.1 34735
G.2 4203338294
G.3 204738220445516498649350966033
G.4 8906814795722463
G.5 006053128432627388092106
G.6 133594076
G.7 56132039


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4,4,9,6,9,6
1 6,2,3
2
3 5,3,3,2,3,9
4 7
5 6
6 4,3,0
7 3,2,3,6
8
9 4,4
G.ĐB 38223
G.1 77286
G.2 9018584473
G.3 085847969795286765064307576662
G.4 7394060544715963
G.5 112781864005210685076915
G.6 706481999
G.7 06399397


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6,5,5,6,7,6,6
1 5
2 3,7
3 9
4
5
6 2,3
7 3,5,1
8 6,5,4,6,6,1
9 7,4,9,3,7
G.ĐB 12301
G.1 78982
G.2 0263094374
G.3 191878491712364346413598438101
G.4 0620686253007618
G.5 091860259110374908948079
G.6 074487042
G.7 28433242


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,1,0
1 7,8,8,0
2 0,5,8
3 0,2
4 1,9,2,3,2
5
6 4,2
7 4,9,4
8 2,7,4,7
9 4
G.ĐB 20952
G.1 00044
G.2 0913665520
G.3 376609197435253521862620332691
G.4 4463963299585680
G.5 696413622611020362729010
G.6 327990476
G.7 81094061


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,3,9
1 1,0
2 0,7
3 6,2
4 4,0
5 2,3,8
6 0,3,4,2,1
7 4,2,6
8 6,0,1
9 1,0
G.ĐB 95110
G.1 91230
G.2 2584837352
G.3 465969239175545863952874658992
G.4 7879224490016647
G.5 478223350826911729815762
G.6 366704757
G.7 38446852


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,4
1 0,7
2 6
3 0,5,8
4 8,5,6,4,7,4
5 2,7,2
6 2,6,8
7 9
8 2,1
9 6,1,5,2
G.ĐB 94670
G.1 63617
G.2 0651767183
G.3 732648150835774707401336249497
G.4 6748037635929574
G.5 745773872244344190815173
G.6 578528643
G.7 02102135


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,2
1 7,7,0
2 8,1
3 5
4 0,8,4,1,3
5 7
6 4,2
7 0,4,6,4,3,8
8 3,7,1
9 7,2
G.ĐB 65761
G.1 49344
G.2 8292555230
G.3 100319948824592441930153602935
G.4 9661344312560653
G.5 251042083379393676395952
G.6 932355850
G.7 87622469


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8
1
2 5,4
3 0,1,6,5,6,9,2
4 4,3
5 6,3,2,5,0
6 1,1,2,9
7 9
8 8,7
9 2,3
G.ĐB 74036
G.1 90111
G.2 3120823123
G.3 807820555011973667099486790198
G.4 2407977296959048
G.5 185566418290969824133207
G.6 913820360
G.7 02144941


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,9,7,7,2
1 1,3,3,4
2 3,0
3 6
4 8,1,9,1
5 0,5
6 7,0
7 3,2
8 2
9 8,5,0,8
G.ĐB 42888
G.1 28038
G.2 6616837238
G.3 348379281631859413518743039622
G.4 0360670382827240
G.5 938635380380708905707341
G.6 515213302
G.7 41604379


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,2
1 6,5,3
2 2
3 8,8,7,0,8
4 0,1,1,3
5 9,1
6 8,0,0
7 0,9
8 8,2,6,0,9
9
G.ĐB 40620
G.1 36972
G.2 9768399909
G.3 080475025563076616177687927383
G.4 6459022458955108
G.5 129337448119943525359742
G.6 794879397
G.7 86358468


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9,8
1 7,9
2 0,4
3 5,5,5
4 7,4,2
5 5,9
6 8
7 2,6,9,9
8 3,3,6,4
9 5,3,4,7
G.ĐB 73121
G.1 55217
G.2 5865116695
G.3 335668864133460215085652007750
G.4 1730991621249960
G.5 604354270070400264935809
G.6 332983794
G.7 64680756


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,2,9,7
1 7,6
2 1,0,4,7
3 0,2
4 1,3
5 1,0,6
6 6,0,0,4,8
7
8 3
9 5,3,4
G.ĐB 07044
G.1 88675
G.2 4509740581
G.3 450217616414457240675778944804
G.4 7218104160893633
G.5 875220669926143326052330
G.6 109055432
G.7 79885919


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4,5,9
1 8,9
2 1,6
3 3,3,0,2
4 4,1
5 7,2,5,9
6 4,7,6
7 5,9
8 1,9,9,8
9 7
G.ĐB 22714
G.1 66480
G.2 3649079715
G.3 566835492179449805502495286607
G.4 8307143504840941
G.5 186306755349996915034197
G.6 826983510
G.7 80006731


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7,7,3,0
1 4,5,0
2 1,6
3 5,1
4 9,1,9
5 0,2
6 3,9,7
7 5
8 0,3,4,3,0
9 0,7

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
  • Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng SL giải thưởng Số lần quay Tiền thưởng
cho 1 vé trúng
Đặc biệt 8 giải (mùng 01 ÂL)
6 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
500.000.000
Phụ ĐB 12 giải (mùng 01 ÂL)
9 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
25.000.000
G.Nhất 15 giải Quay 5 số 10.000.000
G.Nhì 30 giải Quay 5 số 5.000.000
G.Ba 90 giải Quay 5 số 1.000.000
G.Tư 600 giải Quay 4 số 400.000
G.Năm 900 giải Quay 4 số 200.000
G.Sáu 4.500 giải Quay 3 số 100.000
G.Bảy 60.000 giải Quay 2 số 40.000
G.KK 15.000 giải Quay 5 số 40.000

Trong đó:

+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn – nghìn – trăm – chục – đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.

+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục – đơn vị)

*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải