XSMB Thứ 6 – Xổ số miền Bắc thứ 6

G.ĐB 92619
G.1 11319
G.2 9819929744
G.3 270671197808680338932215271172
G.4 8758254063251020
G.5 573776141159314817695866
G.6 359476412
G.7 66367206


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6
1 2,4,9,9
2 0,5
3 6,7
4 0,4,8
5 2,8,9,9
6 6,6,7,9
7 2,2,6,8
8
9 3,9
G.ĐB 49735
G.1 38572
G.2 7514620529
G.3 526689484125676793093412605236
G.4 4465966017578299
G.5 972480251801015008319196
G.6 818731990
G.7 00398549


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,1,9
1 8
2 4,5,6,9
3 1,1,5,6,9
4 1,6,9
5 0,7
6 0,5,8
7 2,6
8 5
9 0,6,9
G.ĐB 71368
G.1 37047
G.2 8444256225
G.3 694478905936448340543139257409
G.4 9191786624179124
G.5 857376836096353469759627
G.6 151127565
G.7 04841882


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4,9
1 7,8
2 4,5,7,7
3 4
4 2,7,7,8
5 1,4,9
6 5,6,8
7 3,5
8 2,3,4
9 1,2,6
G.ĐB 14296
G.1 22522
G.2 1641377472
G.3 128450483556642038060778515529
G.4 0992554710990542
G.5 068945198337672898975595
G.6 389051276
G.7 11521761


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6
1 1,3,7,9
2 2,8,9
3 5,7
4 2,2,5,7
5 1,2
6 1
7 2,6
8 5,9,9
9 2,5,6,7,9
G.ĐB 80287
G.1 34741
G.2 1660476482
G.3 801633302210306289505294414753
G.4 8777054534014633
G.5 210801418279622881456843
G.6 716160396
G.7 59091290


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,4,6,8,9
1 2,6
2 2,8
3 3
4 1,1,3,4,5,5
5 3,9
6 0,3
7 7,9
8 2,7
9 0,6
G.ĐB 04651
G.1 66342
G.2 0391251761
G.3 534847645006690809446452599819
G.4 3903916694597593
G.5 304304404161733391268586
G.6 047611685
G.7 32965701


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,3
1 1,2,9
2 5,6
3 2,3
4 0,2,3,4,7
5 1,0,7,9
6 1,1,6
7
8 4,5,6
9 0,3,6
G.ĐB 06102
G.1 01933
G.2 0598582337
G.3 660920977831470863445133993810
G.4 6817011585279928
G.5 878621823849879428603424
G.6 109070092
G.7 35729004


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,4,9
1 0,5,7
2 4,7,8
3 3,5,7,9
4 4,9
5
6
7 0,0,2,8
8 2,5,6
9 0,2,2,4
G.ĐB 70098
G.1 97488
G.2 8187742410
G.3 781644121993046135101878103112
G.4 1380581115799803
G.5 482134306260160958719504
G.6 065714870
G.7 82600222


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,3,4,9
1 0,0,1,2,4,9
2 1,2
3
4 6
5
6 0,0,4,5
7 0,1,7,9
8 0,1,2,8
9 8
G.ĐB 51468
G.1 36545
G.2 2574088471
G.3 712705919024080027381455491467
G.4 1610728014493711
G.5 199028234099153106626554
G.6 811467195
G.7 45416232


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 0,1,1
2 3
3 1,2,8
4 0,1,5,5,9
5 4,4
6 8,2,2,7,7
7 0,1
8 0,0
9 0,0,5,9
G.ĐB 78736
G.1 18262
G.2 5095532467
G.3 236713629805252865701603092419
G.4 9864239642709528
G.5 381461594915656959753971
G.6 157788615
G.7 61254081


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 4,5,5,9
2 5,8
3 6,0
4
5 2,5,7,9
6 1,2,4,7,9
7 0,0,1,1,5
8 1,8
9 6,8
G.ĐB 64857
G.1 31913
G.2 2009544000
G.3 920696702152931482771104689999
G.4 1085387886822686
G.5 561100785218230049821733
G.6 245377183
G.7 57988943


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,0
1 1,3,8
2 1
3 1,3
4 3,5,6
5 7,7
6 9
7 7,7,8,8
8 2,2,3,5,6,9
9 5,8,9
G.ĐB 57620
G.1 82135
G.2 8891047085
G.3 317186548284174349778459237002
G.4 6912235970649067
G.5 023035574878429231793749
G.6 551477460
G.7 19937737


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2
1 0,2,8,9
2 0
3 0,5,7
4 9
5 1,7,9
6 0,4,7
7 4,7,7,7,8,9
8 2,5
9 2,2,3
G.ĐB 26592
G.1 38838
G.2 4377491819
G.3 087586377115724913148695947543
G.4 1370701057925856
G.5 995752458757201941326316
G.6 222106949
G.7 71268523


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6
1 0,4,6,9,9
2 2,3,4,6
3 2,8
4 3,5,9
5 6,7,7,8,9
6
7 0,1,1,4
8 5
9 2,2
G.ĐB 12073
G.1 92837
G.2 2862202259
G.3 530101439179427132477697260599
G.4 6594582168582983
G.5 099354838027691652134770
G.6 850036185
G.7 27831680


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 0,3,6,6
2 1,2,7,7,7
3 6,7
4 7
5 0,8,9
6
7 3,0,2
8 0,3,3,3,5
9 1,3,4,9
G.ĐB 72666
G.1 96992
G.2 5291821197
G.3 210344576573219290100237006089
G.4 0372629140990369
G.5 700703156233701026116123
G.6 270306325
G.7 05134919


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 5,6,7
1 0,0,1,3,5,8,9,9
2 3,5
3 3,4
4 9
5
6 6,5,9
7 0,0,2
8 9
9 1,2,7,9
G.ĐB 37869
G.1 01431
G.2 0790066341
G.3 810799562776989105473748634353
G.4 4618554118540752
G.5 499020295211977972497896
G.6 717867363
G.7 05678762


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,5
1 1,7,8
2 7,9
3 1
4 1,1,7,9
5 2,3,4
6 9,2,3,7,7
7 9,9
8 6,7,9
9 0,6
G.ĐB 95371
G.1 07286
G.2 2399854295
G.3 309278118468459293609767118598
G.4 3721610263636756
G.5 758214711256742333226997
G.6 840527579
G.7 21910369


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,3
1
2 1,1,2,3,7,7
3
4
5 6,6,9
6 0,3,9
7 1,1,1,9
8 2,4,6
9 1,5,7,8,8
G.ĐB 12334
G.1 51885
G.2 9434178676
G.3 863723616153081611572525483626
G.4 9449729995943832
G.5 003566007679948581257951
G.6 784939809
G.7 91025966


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,2,9
1
2 5,6
3 4,2,5,9
4 1,9
5 1,4,7,9
6 1,6
7 2,6,9
8 1,4,5,5
9 1,4,9
G.ĐB 71307
G.1 20243
G.2 1709460989
G.3 315279238296787367944848277297
G.4 5626665002117778
G.5 102288639869712452251665
G.6 011087756
G.7 52144443


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7
1 1,1,4
2 2,4,5,6,7
3
4 3,3,4
5 0,2,6
6 3,5,9
7 8
8 2,2,7,7,9
9 4,4,7
G.ĐB 71961
G.1 83331
G.2 7782634607
G.3 420631514267205328297258404871
G.4 7471102307965943
G.5 660034162788215364253770
G.6 386092940
G.7 21236546


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,5,7
1 6
2 1,3,3,5,6,9
3 1
4 0,2,3,6
5 3
6 1,3,5
7 0,1,1
8 4,6,8
9 2,6
G.ĐB 16053
G.1 88635
G.2 2533763488
G.3 597752943927290240408253067189
G.4 0547674179417289
G.5 782454698625716812045983
G.6 308973820
G.7 79009345


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,4,8
1
2 0,4,5
3 0,5,7,9
4 0,1,1,5,7
5 3
6 8,9
7 3,5,9
8 3,8,9,9
9 0,3
G.ĐB 34864
G.1 00693
G.2 9733118776
G.3 569955580526599224355809835835
G.4 8683166174508941
G.5 869529546320027626661431
G.6 720634467
G.7 98295884


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 5
1
2 0,0,9
3 1,1,4,5,5
4 1
5 0,4,8
6 4,1,6,7
7 6,6
8 3,4
9 3,5,5,8,8,9
G.ĐB 85852
G.1 17339
G.2 150461590
G.3 119233995106845018159373955388
G.4 9488738822089004
G.5 957052763461738853036573
G.6 473597056
G.7 42312127


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,4,4,8
1 5
2 1,3,7
3 1,9,9
4 2,5
5 2,1,6
6 1
7 0,3,3,6
8 8,8,8,8
9 0,7
G.ĐB 28174
G.1 06876
G.2 6647138080
G.3 941633379750042946356590804190
G.4 8084721803843702
G.5 255148677331879666775394
G.6 755539280
G.7 93556805


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,5,8
1 8
2
3 1,5,9
4 2
5 1,5,5
6 3,7,8
7 4,1,6,7
8 0,0,4,4
9 0,3,4,6,7
G.ĐB 20347
G.1 29197
G.2 1921863399
G.3 825608054817544733964510710888
G.4 4359656848111038
G.5 182384472579249123528442
G.6 947733318
G.7 58562006


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6,7
1 1,8,8
2 0,3
3 3,8
4 7,2,4,7,7,8
5 2,6,8,9
6 0,8
7 9
8 8
9 1,6,7,9
G.ĐB 14609
G.1 36645
G.2 1273535132
G.3 856466323496221059505152675074
G.4 6682963876313787
G.5 783378937435841101556886
G.6 075481224
G.7 17698861


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9
1 1,7
2 1,4,6
3 1,2,3,4,5,5,8
4 5,6
5 0,5
6 1,9
7 4,5
8 1,2,6,7,8
9 3
G.ĐB 13113
G.1 39786
G.2 6620015781
G.3 577160560089058374773112585815
G.4 2872421030557656
G.5 597598654483498498339996
G.6 906600547
G.7 02935359


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,0,0,2,6
1 3,0,5,6
2 5
3 3
4 7
5 3,5,6,8,9
6 5
7 2,5,7
8 1,3,4,6
9 3,6
G.ĐB 38267
G.1 08715
G.2 7136328859
G.3 504690080401569473043654791458
G.4 5367671796521153
G.5 920124262161895067935932
G.6 011537441
G.7 96636945


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,4,4
1 1,5,7
2 6
3 2,7
4 1,5,7
5 0,2,3,8,9
6 7,1,3,3,7,9,9,9
7
8
9 3,6
G.ĐB 36120
G.1 01808
G.2 2414389224
G.3 545870930757960577213901639494
G.4 5586657477505640
G.5 155982017221958689386743
G.6 847456145
G.7 95938584


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,7,8
1 6
2 0,1,1,4
3 8
4 0,3,3,5,7
5 0,6,9
6
7 4
8 4,5,6,6,7
9 3,4,5
G.ĐB 76711
G.1 52564
G.2 4921238823
G.3 932620719079116447164739184559
G.4 9818202033768782
G.5 183293605435087909518128
G.6 539899078
G.7 14685292


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 1,2,4,6,6,8
2 0,3,8
3 2,5,9
4
5 1,2,9
6 0,2,4,8
7 6,8,9
8 2
9 0,1,2,9

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
  • Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng SL giải thưởng Số lần quay Tiền thưởng
cho 1 vé trúng
Đặc biệt 8 giải (mùng 01 ÂL)
6 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
500.000.000
Phụ ĐB 12 giải (mùng 01 ÂL)
9 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
25.000.000
G.Nhất 15 giải Quay 5 số 10.000.000
G.Nhì 30 giải Quay 5 số 5.000.000
G.Ba 90 giải Quay 5 số 1.000.000
G.Tư 600 giải Quay 4 số 400.000
G.Năm 900 giải Quay 4 số 200.000
G.Sáu 4.500 giải Quay 3 số 100.000
G.Bảy 60.000 giải Quay 2 số 40.000
G.KK 15.000 giải Quay 5 số 40.000

Trong đó:

+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn – nghìn – trăm – chục – đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.

+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục – đơn vị)

*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải