XSMB Thứ 6 – Xổ số miền Bắc thứ 6

G.ĐB 12301
G.1 78982
G.2 0263094374
G.3 191878491712364346413598438101
G.4 0620686253007618
G.5 091860259110374908948079
G.6 074487042
G.7 28433242


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,1,0
1 7,8,8,0
2 0,5,8
3 0,2
4 1,9,2,3,2
5
6 4,2
7 4,9,4
8 2,7,4,7
9 4
G.ĐB 20952
G.1 00044
G.2 0913665520
G.3 376609197435253521862620332691
G.4 4463963299585680
G.5 696413622611020362729010
G.6 327990476
G.7 81094061


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,3,9
1 1,0
2 0,7
3 6,2
4 4,0
5 2,3,8
6 0,3,4,2,1
7 4,2,6
8 6,0,1
9 1,0
G.ĐB 95110
G.1 91230
G.2 2584837352
G.3 465969239175545863952874658992
G.4 7879224490016647
G.5 478223350826911729815762
G.6 366704757
G.7 38446852


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 1,4
1 0,7
2 6
3 0,5,8
4 8,5,6,4,7,4
5 2,7,2
6 2,6,8
7 9
8 2,1
9 6,1,5,2
G.ĐB 94670
G.1 63617
G.2 0651767183
G.3 732648150835774707401336249497
G.4 6748037635929574
G.5 745773872244344190815173
G.6 578528643
G.7 02102135


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,2
1 7,7,0
2 8,1
3 5
4 0,8,4,1,3
5 7
6 4,2
7 0,4,6,4,3,8
8 3,7,1
9 7,2
G.ĐB 65761
G.1 49344
G.2 8292555230
G.3 100319948824592441930153602935
G.4 9661344312560653
G.5 251042083379393676395952
G.6 932355850
G.7 87622469


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8
1
2 5,4
3 0,1,6,5,6,9,2
4 4,3
5 6,3,2,5,0
6 1,1,2,9
7 9
8 8,7
9 2,3
G.ĐB 74036
G.1 90111
G.2 3120823123
G.3 807820555011973667099486790198
G.4 2407977296959048
G.5 185566418290969824133207
G.6 913820360
G.7 02144941


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,9,7,7,2
1 1,3,3,4
2 3,0
3 6
4 8,1,9,1
5 0,5
6 7,0
7 3,2
8 2
9 8,5,0,8
G.ĐB 42888
G.1 28038
G.2 6616837238
G.3 348379281631859413518743039622
G.4 0360670382827240
G.5 938635380380708905707341
G.6 515213302
G.7 41604379


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,2
1 6,5,3
2 2
3 8,8,7,0,8
4 0,1,1,3
5 9,1
6 8,0,0
7 0,9
8 8,2,6,0,9
9
G.ĐB 40620
G.1 36972
G.2 9768399909
G.3 080475025563076616177687927383
G.4 6459022458955108
G.5 129337448119943525359742
G.6 794879397
G.7 86358468


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9,8
1 7,9
2 0,4
3 5,5,5
4 7,4,2
5 5,9
6 8
7 2,6,9,9
8 3,3,6,4
9 5,3,4,7
G.ĐB 73121
G.1 55217
G.2 5865116695
G.3 335668864133460215085652007750
G.4 1730991621249960
G.5 604354270070400264935809
G.6 332983794
G.7 64680756


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,2,9,7
1 7,6
2 1,0,4,7
3 0,2
4 1,3
5 1,0,6
6 6,0,0,4,8
7
8 3
9 5,3,4
G.ĐB 07044
G.1 88675
G.2 4509740581
G.3 450217616414457240675778944804
G.4 7218104160893633
G.5 875220669926143326052330
G.6 109055432
G.7 79885919


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 4,5,9
1 8,9
2 1,6
3 3,3,0,2
4 4,1
5 7,2,5,9
6 4,7,6
7 5,9
8 1,9,9,8
9 7
G.ĐB 22714
G.1 66480
G.2 3649079715
G.3 566835492179449805502495286607
G.4 8307143504840941
G.5 186306755349996915034197
G.6 826983510
G.7 80006731


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7,7,3,0
1 4,5,0
2 1,6
3 5,1
4 9,1,9
5 0,2
6 3,9,7
7 5
8 0,3,4,3,0
9 0,7
G.ĐB 13720
G.1 08293
G.2 3985399463
G.3 409021829967472711970960298672
G.4 6266787775311382
G.5 853380410107177522429568
G.6 692139713
G.7 00901461


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,2,7,0
1 3,4
2 0
3 1,3,9
4 1,2
5 3
6 3,6,8,1
7 2,2,7,5
8 2
9 3,9,7,2,0
G.ĐB 13676
G.1 24740
G.2 5601232207
G.3 505158142134783310173058237899
G.4 3520031365972690
G.5 549176337787773902949275
G.6 594073755
G.7 25945123


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 7
1 2,5,7,3
2 1,0,5,3
3 3,9
4
5 5,1
6
7 6,5,3
8 3,2,7
9 9,7,0,1,4,4,4
G.ĐB 61379
G.1 79008
G.2 0785480318
G.3 485279078413121896103443747431
G.4 7099677377236743
G.5 405016872692418718684573
G.6 559179626
G.7 43543609


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,9
1 8,0
2 7,1,3,6
3 7,1,6
4 3,3
5 4,0,9,4
6 8
7 9,3,3,9
8 4,7,7
9 9,2
G.ĐB 82843
G.1 23348
G.2 3512301009
G.3 954872727439984741228930811685
G.4 3680481189945884
G.5 743027515603501005724760
G.6 220037782
G.7 52119649


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9,8,3
1 1,0,1
2 3,2,0
3 0,7
4 3,8,9
5 1,2
6
7 4,2
8 7,4,5,0,4,2
9 4,6
G.ĐB 47887
G.1 39986
G.2 5606551191
G.3 823595385574736590204264764818
G.4 1199276877628443
G.5 391363652559960504895429
G.6 817684758
G.7 82650485


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 5,4
1 8,3,7
2 0,9
3 6
4 7,3
5 9,5,9,8
6 5,8,2,5,5
7
8 7,6,9,4,2,5
9 1,9
G.ĐB 90299
G.1 36308
G.2 0828474795
G.3 484670704188636577780576244904
G.4 8380324676565962
G.5 825108175831144575773261
G.6 635815883
G.7 31432927


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,4
1 7,5
2 9,7
3 6,1,5,1
4 1,6,5,3
5 6,1
6 7,2,2,1
7 8,7
8 4,0,3
9 9,5
G.ĐB 56177
G.1 48747
G.2 0803837072
G.3 994860500699927682861434593225
G.4 0919105617829529
G.5 976668622021467966378444
G.6 361602847
G.7 62887336


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6,2
1 9
2 7,5,9,1
3 8,7,6
4 7,5,4,7
5 6
6 6,2,1,2
7 7,2,9,3
8 6,6,2,8
9
G.ĐB 40915
G.1 79375
G.2 1998499134
G.3 034390362839226093451255643022
G.4 9679526715442874
G.5 118345382948698741781682
G.6 812027864
G.7 68349318


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0
1 5,2,8
2 8,6,2,7
3 4,9,8,4
4 5,4,8
5 6
6 7,4,8
7 5,9,4,8
8 4,3,7,2
9 3
G.ĐB 35944
G.1 72926
G.2 3128367742
G.3 311666990672537729857778207426
G.4 9318861063243745
G.5 128330544145920625097767
G.6 924677286
G.7 83522695


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6,6,9
1 8,0
2 6,6,4,4,6
3 7
4 4,2,5,5
5 4,2
6 6,7
7 7
8 3,5,2,3,6,3
9 5
G.ĐB 78668
G.1 82538
G.2 7569931456
G.3 750138666871819338718362863670
G.4 1258253304282403
G.5 890074047012565850923728
G.6 143597118
G.7 45464964


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 3,0,4
1 3,9,2,8
2 8,8,8
3 8,3
4 3,5,6,9
5 6,8,8
6 8,8,4
7 1,0
8
9 9,2,7
G.ĐB 93076
G.1 94746
G.2 7807812706
G.3 238499242073292311790165513960
G.4 0155724235037485
G.5 544041982074705731937035
G.6 784719419
G.7 12199084


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6,3
1 9,9,2,9
2
3 5
4 6,9,2,0
5 5,5,7
6
7 6,8,9,4
8 5,4,4
9 2,8,3,0
G.ĐB 69851
G.1 88124
G.2 6615911919
G.3 079228028492702437919261353904
G.4 4262519624794379
G.5 246680928630671930896022
G.6 207869283
G.7 89820834


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,4,7,8
1 9,3,9
2 4,2,2
3 0,4
4
5 1,9
6 2,6,9
7 9,9
8 4,9,3,9,2
9 1,6,2
G.ĐB 83660
G.1 29556
G.2 8410908146
G.3 945018989647585802079718700361
G.4 4205287082050899
G.5 515237675317526238395697
G.6 662169936
G.7 36844144


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 9,1,7,5,5
1 7
2
3 9,6,6
4 6,1,4
5 6,2
6 0,1,7,2,2,9
7
8 5,7,4
9 6,9,7
G.ĐB 76830
G.1 13239
G.2 1572013993
G.3 813725479683888741229503542408
G.4 5949528493190688
G.5 540778534409620229973674
G.6 367132155
G.7 07660201


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,7,9,2,7,2,1
1 9
2 0,2
3 0,9,5,2
4 9
5 3,5
6 7,6
7 2,4
8 8,4,8
9 3,6,7
G.ĐB 84288
G.1 04963
G.2 7412538700
G.3 731402687660883125667429852888
G.4 0391592180493886
G.5 150024898181387019982926
G.6 046845943
G.7 84688238


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 0,0
1
2 5,1,6
3 8
4 0,9,6,5,3
5
6 3,6,8
7 6,0
8 8,3,8,6,9,1,4,2
9 8,1,8
G.ĐB 71963
G.1 03825
G.2 7672067605
G.3 835627535508354714423010541776
G.4 0619832301854008
G.5 213479589097785173737684
G.6 307353763
G.7 16341929


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 5,5,8,7
1 9,6,9
2 5,0,3,9
3 4,4
4 2
5 5,4,8,1,3
6 3,2,3
7 6,3
8 5,4
9 7
G.ĐB 36191
G.1 12247
G.2 7412555916
G.3 509391817211720733397368622536
G.4 1413765621519010
G.5 320871954948321094630955
G.6 188203342
G.7 53311103


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 8,3,3
1 6,3,0,0,1
2 5,0
3 9,9,6,1
4 7,8,2
5 6,1,5,3
6 3
7 2
8 6,8
9 1,5
G.ĐB 22317
G.1 14150
G.2 3373351891
G.3 827562165715856863114158754889
G.4 4351115298150486
G.5 490695312902286320861971
G.6 187478712
G.7 56366629


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 6,2
1 7,1,5,2
2 9
3 3,1,6
4
5 0,6,7,6,1,2,6
6 3,6
7 1,8
8 7,9,6,6,7
9 1
G.ĐB 84102
G.1 12141
G.2 0391459392
G.3 894767371853418264700440187540
G.4 9810738456034657
G.5 124514442197758158501090
G.6 531230371
G.7 43756500


Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 2,1,3,0
1 4,8,8,0
2
3 1,0
4 1,0,5,4,3
5 7,0
6 5
7 6,0,1,5
8 4,1
9 2,7,0

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
  • Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng SL giải thưởng Số lần quay Tiền thưởng
cho 1 vé trúng
Đặc biệt 8 giải (mùng 01 ÂL)
6 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
500.000.000
Phụ ĐB 12 giải (mùng 01 ÂL)
9 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
25.000.000
G.Nhất 15 giải Quay 5 số 10.000.000
G.Nhì 30 giải Quay 5 số 5.000.000
G.Ba 90 giải Quay 5 số 1.000.000
G.Tư 600 giải Quay 4 số 400.000
G.Năm 900 giải Quay 4 số 200.000
G.Sáu 4.500 giải Quay 3 số 100.000
G.Bảy 60.000 giải Quay 2 số 40.000
G.KK 15.000 giải Quay 5 số 40.000

Trong đó:

+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn – nghìn – trăm – chục – đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.

+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục – đơn vị)

*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải